پرشر هوا

پرشر هوا ابزاری کنترلی برای چک کردن عملکرد فن جهت روشن و یا خاموش بودن آن است


سبد خرید شما خالی است!