مجموعه سوپاپ

مکانیزم قطع و وصل جریان آب و هدایت برای آبگرم مصرفی و یا رفتن به شوفاژ توسط مجموعه سوپاپ صورت میگیرد.


سبد خرید شما خالی است!