فلوسوئیچ و فلورگلاتور

از اقلام کنترلی پکیج فلورگلاتورها و فلوسوئیچ ها هستند جهت کنترل دبی آب ورودی به دستگاه و قطع و وصل حالت آبگرم مصرفی مورد استفاده قرار میگیرنند.

سبد خرید شما خالی است!