منبع انبساط

منبع انبساط وظیفه گرفتن شوک های حرارتی موجود در پکیج با توجه به سرد و گرم شدن آب مدار شوفاژ را دارد.و بر اساس ظرفیت حرارتی پکیج در حجم های 6 - 7 - 8 - 12 و000 ساخته میشود.


منبع انبساط 12 لیتری ایران رادیاتور

منبع انبساط 12 لیتری ایران رادیاتور

منبع انبساط 12 لیتری ایران رادیاتور مناسب پکیج های ایران رادیاتور..

901,600تومان

منبع انبساط 6 لیتری ایران رادیاتور

منبع انبساط 6 لیتری ایران رادیاتور

منبع انبساط 6 لیتری ایران رادیاتور مناسب پکیج های ایران رادیاتور..

451,881تومان

منبع انبساط 7 لیتری ایران رادیاتور

منبع انبساط 7 لیتری ایران رادیاتور

منبع انبساط 7 لیتری ایران رادیاتور مناسب پکیج های ایران رادیاتور..

555,485تومان

منبع انبساط 8 لیتری "3/8 فراس

منبع انبساط 8 لیتری "3/8 فراس

منبع انبساط 8 لیتری "3/8 فراس مناسب پکیج های تاچی ، بوتان و .....

556,800تومان

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)