منبع انبساط

منبع انبساط وظیفه گرفتن شوک های حرارتی موجود در پکیج با توجه به سرد و گرم شدن آب مدار شوفاژ را دارد.و بر اساس ظرفیت حرارتی پکیج در حجم های 6 - 7 - 8 - 12 و000 ساخته میشود.


سبد خرید شما خالی است!