اتصالات گالوانیزه

یکی از رایج ترین انواع اتصالات در صنعت می باشند، این اتصالات که از پوشش گالوانیزه برخوردار می باشند حدود پنجاه سال پیش وارد صنعت ایران شدند.

 در موارد زیر می توان ازاتصالات گالوانیزه  استفاده نمود:

 • آبرسانی
 • گلخانه
 • حصار کشی
 • سازه های فلزی
 • تصفیه خانه ها
 • کشاورزی
 • دکل های مخابراتی
 • و…

 • انواع اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه در حالت کلی به دو نوع اتصالات گالوانیزه سفید و اتصالات گالوانیزه سیاه تقسیم میشوند که اغلب بصورت دنده ای می باشند.

این اتصالات در صنایع گوناگونی از جمله صنعت نفت، صنعت گاز، انتقال آب، بخار و هوا بکار برده می شوند. این نوع اتصالات فشار قوی شامل انواع مختلف می باشند.بوشن گالوانيزه "1

بوشن گالوانيزه "1

بوشن گالوانيزه "1..

برای قیمت تماس بگیرید

بوشن گالوانيزه "1/2

بوشن گالوانيزه "1/2

بوشن گالوانيزه "1/2..

برای قیمت تماس بگیرید

بوشن گالوانيزه "1/2 1

بوشن گالوانيزه "1/2 1

بوشن گالوانيزه "1/2 1..

برای قیمت تماس بگیرید

بوشن گالوانيزه "1/4 1

بوشن گالوانيزه "1/4 1

بوشن گالوانيزه "1/4 1..

برای قیمت تماس بگیرید

بوشن گالوانيزه "2

بوشن گالوانيزه "2

بوشن گالوانيزه "2..

برای قیمت تماس بگیرید

بوشن گالوانيزه "3/4

بوشن گالوانيزه "3/4

بوشن گالوانيزه "3/4..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "1/2 1 * 3/4

تبديل گالوانيزه "1/2 1 * 3/4

تبديل گالوانيزه  "1/2 1 * 3/4..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "2 * "1

تبديل گالوانيزه "2 * "1

تبديل گالوانيزه  "2  * "1..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "1 * "1/2

تبديل گالوانيزه "1 * "1/2

تبديل گالوانيزه "1 * "1/2..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "1 * "3/4

تبديل گالوانيزه "1 * "3/4

تبديل گالوانيزه "1 * "3/4..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "1/2 1 * "1

تبديل گالوانيزه "1/2 1 * "1

تبديل گالوانيزه "1/2 1 *  "1..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "1/2 1 * "1/4 1

تبديل گالوانيزه "1/2 1 * "1/4 1

تبديل گالوانيزه "1/2 1 * "1/4 1 ..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "1/2 1 * 1/2

تبديل گالوانيزه "1/2 1 * 1/2

تبديل گالوانيزه "1/2 1 * 1/2  ..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "1/2..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4

تبديل گالوانيزه "1/4 1 * "3/4..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "2 * "1/2

تبديل گالوانيزه "2 * "1/2

تبديل گالوانيزه "2 * "1/2..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "2 * "1/2 1

تبديل گالوانيزه "2 * "1/2 1

تبديل گالوانيزه "2 * "1/2 1 ..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "2 * "1/4 1

تبديل گالوانيزه "2 * "1/4 1

تبديل گالوانيزه "2 * "1/4 1 ..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "2 * "3/4

تبديل گالوانيزه "2 * "3/4

تبديل گالوانيزه "2 * "3/4 ..

برای قیمت تماس بگیرید

تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2

تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2

تبديل گالوانيزه "3/4 * "1/2..

برای قیمت تماس بگیرید

درپوش گالوانيزه "1

درپوش گالوانيزه "1

درپوش گالوانيزه "1..

برای قیمت تماس بگیرید

درپوش گالوانيزه "1/2

درپوش گالوانيزه "1/2

درپوش گالوانيزه "1/2..

برای قیمت تماس بگیرید

درپوش گالوانيزه "1/2 1

درپوش گالوانيزه "1/2 1

درپوش گالوانيزه "1/2 1 ..

برای قیمت تماس بگیرید

درپوش گالوانيزه "1/4 1

درپوش گالوانيزه "1/4 1

درپوش گالوانيزه "1/4 1..

برای قیمت تماس بگیرید

درپوش گالوانيزه "2

درپوش گالوانيزه "2

درپوش گالوانيزه "2..

برای قیمت تماس بگیرید

درپوش گالوانيزه "3/4

درپوش گالوانيزه "3/4

درپوش گالوانيزه "3/4..

برای قیمت تماس بگیرید

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1..

برای قیمت تماس بگیرید

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/2

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/2

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/2..

برای قیمت تماس بگیرید

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/2 1

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/2 1

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/2 1..

برای قیمت تماس بگیرید

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/4 1

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/4 1

روپيچ توپيچ گالوانيزه "1/4 1..

برای قیمت تماس بگیرید

روپيچ توپيچ گالوانيزه "2

روپيچ توپيچ گالوانيزه "2

روپيچ توپيچ گالوانيزه "2..

برای قیمت تماس بگیرید

روپيچ توپيچ گالوانيزه "3/4

روپيچ توپيچ گالوانيزه "3/4

روپيچ توپيچ گالوانيزه "3/4..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2 1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2 1

زانو 90 درجه  گالوانيزه "1/2 1 ..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو 90 درجه گالوانيزه "2

زانو 90 درجه گالوانيزه "2

زانو 90 درجه گالوانيزه  "2..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو 90 درجه گالوانيزه "1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/4 1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/4 1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/4 1..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو 90 درجه گالوانيزه "3/4

زانو 90 درجه گالوانيزه "3/4

زانو 90 درجه گالوانيزه "3/4..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو چپقي گالوانيزه "1/2 1

زانو چپقي گالوانيزه "1/2 1

زانو چپقي گالوانيزه  "1/2 1..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو چپقي گالوانيزه "1

زانو چپقي گالوانيزه "1

زانو چپقي گالوانيزه "1..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو چپقي گالوانيزه "1/2

زانو چپقي گالوانيزه "1/2

زانو چپقي گالوانيزه "1/2..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو چپقي گالوانيزه "1/4 1

زانو چپقي گالوانيزه "1/4 1

زانو چپقي گالوانيزه "1/4 1..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو چپقي گالوانيزه "2

زانو چپقي گالوانيزه "2

زانو چپقي گالوانيزه "2..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو چپقي گالوانيزه "3/4

زانو چپقي گالوانيزه "3/4

زانو چپقي گالوانيزه "3/4..

برای قیمت تماس بگیرید

سراه تبديل گالوانيزه "2 * "1/2 1

سراه تبديل گالوانيزه "2 * "1/2 1

سراه تبديل گالوانيزه  "2 * "1/2 1 ..

برای قیمت تماس بگیرید

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "1/2..

برای قیمت تماس بگیرید

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "3/4

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "3/4

سراه تبديل گالوانيزه "1 * "3/4..

برای قیمت تماس بگیرید

سراه تبديل گالوانيزه "1/2 1 * "1

سراه تبديل گالوانيزه "1/2 1 * "1

سراه تبديل گالوانيزه "1/2 1 * "1..

برای قیمت تماس بگیرید

سراه تبديل گالوانيزه "1/2 1 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "1/2 1 * "1/2

سراه تبديل گالوانيزه "1/2 1 * "1/2 ..

برای قیمت تماس بگیرید

نمایش 1 تا 50 از 83 (2 صفحه)