لوله و اتصالات پلیمری

شما می توانید برای خرید این محصول از طریق راههای ارتباطی موجود در سایت اقدام فرمایید. 


لوله تك لايه 20 فرشيد

لوله تك لايه 20 فرشيد

لوله تك لايه 20 فرشيد..

23,100تومان

لوله تك لايه 25 فرشيد

لوله تك لايه 25 فرشيد

لوله تك لايه 25 فرشيد..

36,500تومان

لوله تك لايه 32 فرشيد

لوله تك لايه 32 فرشيد

لوله تك لايه 32 فرشيد..

68,800تومان

لوله تك لايه 40 فرشيد

لوله تك لايه 40 فرشيد

لوله تك لايه 40 فرشيد..

120,000تومان

لوله تك لايه 50 فرشيد

لوله تك لايه 50 فرشيد

لوله تك لايه 50 فرشيد..

193,000تومان

لوله تك لايه 63 فرشيد

لوله تك لايه 63 فرشيد

لوله تك لايه 63 فرشيد..

311,000تومان

بوشن ساده 20 فرشيد

بوشن ساده 20 فرشيد

بوشن ساده 20 فرشيد..

2,900تومان

بوشن ساده 25 فرشيد

بوشن ساده 25 فرشيد

بوشن ساده 25 فرشيد..

3,600تومان

بوشن ساده 32 فرشيد

بوشن ساده 32 فرشيد

بوشن ساده 32 فرشيد..

5,800تومان

بوشن ساده 40 فرشيد

بوشن ساده 40 فرشيد

بوشن ساده 40 فرشيد..

10,700تومان

بوشن ساده 50 فرشيد

بوشن ساده 50 فرشيد

بوشن ساده 50 فرشيد..

18,900تومان

بوشن ساده 63 فرشيد

بوشن ساده 63 فرشيد

بوشن ساده 63 فرشيد..

31,900تومان

تبديل 20 - 25 فرشيد

تبديل 20 - 25 فرشيد

تبديل 20 - 25 فرشيد..

2,540تومان

تبديل 20 - 32 فرشيد

تبديل 20 - 32 فرشيد

تبديل 20 - 32 فرشيد..

2,920تومان

تبديل 25 - 32 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

3,620تومان

تبديل 20 - 40 فرشيد

تبديل 20 - 40 فرشيد

تبديل 20 - 40 فرشيد..

4,900تومان

تبديل 25 - 40 فرشيد

تبديل 25 - 40 فرشيد

تبديل 25 - 40 فرشيد..

5,900تومان

تبديل 32 - 40 فرشيد

تبديل 32 - 40 فرشيد

تبديل 32 - 40 فرشيد..

7,400تومان

تبديل 20 - 50 فرشيد

تبديل 20 - 50 فرشيد

تبديل 20 - 50 فرشيد..

8,400تومان

تبديل 25 - 50 فرشيد

تبديل 25 - 50 فرشيد

تبديل 25 - 50 فرشيد..

8,700تومان

تبديل 32 - 50 فرشيد

تبديل 32 - 50 فرشيد

تبديل 32 - 50 فرشيد..

9,000تومان

تبديل 40 - 50 فرشيد

تبديل 40 - 50 فرشيد

تبديل 40 - 50 فرشيد..

10,500تومان

تبديل 20 - 63 فرشيد

تبديل 20 - 63 فرشيد

تبديل 20 - 63 فرشيد..

14,200تومان

تبديل 25 - 63 فرشيد

تبديل 25 - 63 فرشيد

تبديل 25 - 63 فرشيد..

14,300تومان

تبديل 32 - 63 فرشيد

تبديل 32 - 63 فرشيد

تبديل 32 - 63 فرشيد..

17,300تومان

تبديل 40 - 63 فرشيد

تبديل 40 - 63 فرشيد

تبديل 40 - 63 فرشيد..

19,900تومان

تبديل 50 - 63 فرشيد

تبديل 50 - 63 فرشيد

تبديل 50 - 63 فرشيد..

26,200تومان

زانو 90 درجه 20 فرشيد

زانو 90 درجه 20 فرشيد

زانو 90 درجه 20 فرشيد ..

3,980تومان

زانو 90 درجه 25 فرشيد

زانو 90 درجه 25 فرشيد

زانو 90 درجه 25 فرشيد ..

6,390تومان

زانو 90 درجه 32 فرشيد

زانو 90 درجه 32 فرشيد

زانو 90 درجه 32 فرشيد ..

9,900تومان

زانو 90 درجه 40 فرشيد

زانو 90 درجه 40 فرشيد

زانو 90 درجه 40 فرشيد ..

18,600تومان

زانو 90 درجه 50 فرشيد

زانو 90 درجه 50 فرشيد

زانو 90 درجه 50 فرشيد ..

36,000تومان

زانو 90 درجه 63 فرشيد

زانو 90 درجه 63 فرشيد

زانو 90 درجه 63 فرشيد ..

58,000تومان

زانو 45 درجه 20 فرشيد

زانو 45 درجه 20 فرشيد

زانو 45 درجه 20 فرشيد ..

3,850تومان

زانو 45 درجه 25 فرشيد

زانو 45 درجه 25 فرشيد

زانو 45 درجه 25 فرشيد ..

5,600تومان

زانو 45 درجه 32 فرشيد

زانو 45 درجه 32 فرشيد

زانو 45 درجه 32 فرشيد ..

9,000تومان

زانو 45 درجه 40 فرشيد

زانو 45 درجه 40 فرشيد

زانو 45 درجه 40 فرشيد ..

15,800تومان

زانو 45 درجه 50 فرشيد

زانو 45 درجه 50 فرشيد

زانو 45 درجه 50 فرشيد ..

27,300تومان

زانو 45 درجه 63 فرشيد

زانو 45 درجه 63 فرشيد

زانو 45 درجه 63 فرشيد ..

45,000تومان

زانو چپقي 90 درجه 20 فرشيد

زانو چپقي 90 درجه 20 فرشيد

زانو چپقي 90 درجه 20 فرشيد..

4,300تومان

زانو چپقي 90 درجه 25 فرشيد

زانو چپقي 90 درجه 25 فرشيد

زانو چپقي 90 درجه 25 فرشيد..

5,700تومان

زانو چپقي 45 درجه 20 فرشيد

زانو چپقي 45 درجه 20 فرشيد

زانو چپقي 45 درجه 20 فرشيد..

4,400تومان

زانو چپقي 45 درجه 25 فرشيد

زانو چپقي 45 درجه 25 فرشيد

زانو چپقي 45 درجه 25 فرشيد..

5,800تومان

زانو چپقي 45 درجه 32 فرشيد

زانو چپقي 45 درجه 32 فرشيد

زانو چپقي 45 درجه 32 فرشيد..

10,800تومان

زانو تبديل 20 - 25 فرشيد

زانو تبديل 20 - 25 فرشيد

زانو تبديل 20 - 25 فرشيد..

5,800تومان

زانو تبديل 25 - 32 فرشيد

زانو تبديل 25 - 32 فرشيد

زانو تبديل 25 - 32 فرشيد..

10,800تومان

سه راه كنج 20 فرشيد

سه راه كنج 20 فرشيد

سه راه كنج 20 فرشيد..

6,400تومان

سه راه كنج 25 فرشيد

سه راه كنج 25 فرشيد

سه راه كنج 25 فرشيد..

8,400تومان

سه راه مساوي 20 فرشيد

سه راه مساوي 20 فرشيد

سه راه مساوي 20 فرشيد..

5,490تومان

سه راه مساوي 25 فرشيد

سه راه مساوي 25 فرشيد

سه راه مساوي 25 فرشيد..

7,750تومان

نمایش 1 تا 50 از 202 (5 صفحه)