لوله و اتصالات

جزئیات این دسته

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

12,250تومان

شير پيسوال فيلتر دار "1/2 * "3/8 ريابي

شير پيسوال فيلتر دار "1/2 * "3/8 ريابي

شیر پیسوال ریابی یکی از تولیدات گروه صنعتی ریابی بوده و بیشترین کاربرد..

0تومان

-14%
لوله تك لايه 20 فرشيد

لوله تك لايه 20 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

23,029تومان 26,700تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 3 * 63

لوله فاضلابی پارس پلاست 3 * 63

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

60,079تومان

زانو 90 درجه گالوانيزه "3/4

زانو 90 درجه گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

19,110تومان

شير پيسوال فيلتر دار "1/2 * "1/2 ريابي

شير پيسوال فيلتر دار "1/2 * "1/2 ريابي

شیر پیسوال ریابی یکی از تولیدات گروه صنعتی ریابی بوده و بیشترین کاربرد..

0تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 3 * 75

لوله فاضلابی پارس پلاست 3 * 75

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

69,291تومان

زانو 90 درجه گالوانيزه "1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

26,215تومان

شير لباسشويي "3/4 ريابي

شير لباسشويي "3/4 ريابي

شير لباسشويي "3/4 ريابي یکی از تولیدات گروه صنعتی ریابی بوده و بیشترین..

0تومان

-14%
لوله تك لايه 32 فرشيد

لوله تك لايه 32 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

67,706تومان 78,500تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 3 * 90

لوله فاضلابی پارس پلاست 3 * 90

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

85,769تومان

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/4 1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

52,063تومان

شير شيلنگي تك ضرب "1/2 ريابي

شير شيلنگي تك ضرب "1/2 ريابي

شير شيلنگي تك ضرب "1/2 ريابي جهت قطع و وصل آب مورد استفاده قرار میگیرد..

0تومان

-14%
لوله تك لايه 40 فرشيد

لوله تك لايه 40 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

119,025تومان 138,000تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 3.2 * 110

لوله فاضلابی پارس پلاست 3.2 * 110

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

111,735تومان

سه راه گالوانيزه "1/2

سه راه گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

17,518تومان

شير شيلنگي تك ضرب "3/4 ريابي

شير شيلنگي تك ضرب "3/4 ريابي

شير شيلنگي تك ضرب "1/2 ريابي جهت قطع و وصل آب مورد استفاده قرار میگیرد..

0تومان

-14%
لوله تك لايه 50 فرشيد

لوله تك لايه 50 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

188,025تومان 218,000تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 3.2 * 125

لوله فاضلابی پارس پلاست 3.2 * 125

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

128,449تومان

روپیچ توپیچ برنجی کوتاه ( 19/5mm) ریابی

روپیچ توپیچ برنجی کوتاه ( 19/5mm) ریابی

روپیچ توپیچ برنجی کوتاه ( 19/5mm) ریابی وسیله ای مورد استفاده در لوله ..

0تومان

سه راه گالوانيزه "3/4

سه راه گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

26,460تومان

-14%
لوله تك لايه 63 فرشيد

لوله تك لايه 63 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

298,425تومان 346,000تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 3.2 * 160

لوله فاضلابی پارس پلاست 3.2 * 160

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

165,807تومان

-14%
بوشن ساده 20 فرشيد

بوشن ساده 20 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

2,907تومان 3,370تومان

روپیچ توپیچ برنجی کوتاه ( 26/5mm) ریابی

روپیچ توپیچ برنجی کوتاه ( 26/5mm) ریابی

روپیچ توپیچ برنجی کوتاه ( 26.5mm) ریابی وسیله ای مورد استفاده در لوله ..

32,856تومان

سه راه گالوانيزه "1

سه راه گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

35,525تومان

لوله فاضلابی پارس پلاست 4 * 160

لوله فاضلابی پارس پلاست 4 * 160

یکی دیگر از محصولات پارس زنده رود پلاست لوله های پلیکا یا pvc با کیفیت..

207,259تومان

-14%
بوشن ساده 25 فرشيد

بوشن ساده 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

3,623تومان 4,200تومان

روپیچ توپیچ برنجی متوسط ( 33/2mm) ریابی

روپیچ توپیچ برنجی متوسط ( 33/2mm) ریابی

روپیچ توپیچ برنجی کوتاه ( 33/2mm) ریابی وسیله ای مورد استفاده در لوله ..

42,624تومان

زانو 90 درجه 40 پارس پلاست

زانو 90 درجه 40 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

4,606تومان

سه راه گالوانيزه "1/4 1

سه راه گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

60,025تومان

-14%
بوشن ساده 32 فرشيد

بوشن ساده 32 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

5,865تومان 6,800تومان

روپیچ توپیچ برنجی بلند ( 47mm) ریابی

روپیچ توپیچ برنجی بلند ( 47mm) ریابی

روپیچ توپیچ برنجی کوتاه ( 47mm) ریابی وسیله ای مورد استفاده در لوله کش..

51,948تومان

زانو 90 درجه 50 پارس پلاست

زانو 90 درجه 50 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

7,738تومان

زانو چپقي گالوانيزه "1/2

زانو چپقي گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

12,495تومان

-14%
بوشن ساده 40 فرشيد

بوشن ساده 40 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

10,954تومان 12,700تومان

زانو 90 درجه 63 پارس پلاست

زانو 90 درجه 63 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

11,975تومان

زانو چپقي گالوانيزه "3/4

زانو چپقي گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

19,355تومان

مغزی برنجی1/2 ریابی

مغزی برنجی1/2 ریابی

مغزی برنجی1/2 ریابی ابزاری است که در اتصالات مورد استفاده قرار میگیرد ..

0تومان

-14%
بوشن ساده 50 فرشيد

بوشن ساده 50 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

19,320تومان 22,400تومان

زانو 90 درجه 75 پارس پلاست

زانو 90 درجه 75 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

16,376تومان

زانو چپقي گالوانيزه "1

زانو چپقي گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

31,238تومان

مغزی برنجی 3/4 ریابی

مغزی برنجی 3/4 ریابی

مغزی برنجی3/4 ریابی ابزاری است که در اتصالات مورد استفاده قرار میگیرد ..

0تومان

-14%
بوشن ساده 63 فرشيد

بوشن ساده 63 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

32,775تومان 38,000تومان

تبدیل برنجی "1/2 * "3/4 ریابی

تبدیل برنجی "1/2 * "3/4 ریابی

اتصال برنجی یکی از پر کاربردترین ابزارهای لوله کشی ساختمان می باشد . ت..

0تومان

زانو 90 درجه 90 پارس پلاست

زانو 90 درجه 90 پارس پلاست

با تولید متنوع 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاض..

22,353تومان

زانو چپقي گالوانيزه "1/4 1

زانو چپقي گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

49,000تومان

بوشن گالوانيزه "1/2

بوشن گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغا..

9,555تومان

-14%
تبديل 20 - 25 فرشيد

تبديل 20 - 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تام..

2,570تومان 2,980تومان

تبدیل برنجی 3/4 * 1 ریابی

تبدیل برنجی 3/4 * 1 ریابی

اتصال برنجی یکی از پر کاربردترین ابزارهای لوله کشی ساختمان می باشد . ت..

0تومان

نمایش 1 تا 50 از 383 (8 صفحه)