لوله و اتصالات

جزئیات این دسته

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

12,250تومان

لوله تك لايه 20 فرشيد

لوله تك لايه 20 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تامین قطعات پلیمری تخصصی مصرفی صنایـع کشور بالاخص صنعت نساجی تاسیس گردید. و در سـال..

21,977تومان

زانو 90 درجه گالوانيزه "3/4

زانو 90 درجه گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

19,110تومان

زانو 90 درجه گالوانيزه "1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

26,215تومان

لوله تك لايه 32 فرشيد

لوله تك لايه 32 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تامین قطعات پلیمری تخصصی مصرفی صنایـع کشور بالاخص صنعت نساجی تاسیس گردید. و در سـال..

65,033تومان

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/4 1

زانو 90 درجه گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

52,063تومان

لوله تك لايه 40 فرشيد

لوله تك لايه 40 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تامین قطعات پلیمری تخصصی مصرفی صنایـع کشور بالاخص صنعت نساجی تاسیس گردید. و در سـال..

113,919تومان

سه راه گالوانيزه "1/2

سه راه گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

17,518تومان

لوله تك لايه 50 فرشيد

لوله تك لايه 50 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تامین قطعات پلیمری تخصصی مصرفی صنایـع کشور بالاخص صنعت نساجی تاسیس گردید. و در سـال..

182,988تومان

سه راه گالوانيزه "3/4

سه راه گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

26,460تومان

لوله تك لايه 63 فرشيد

لوله تك لايه 63 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تامین قطعات پلیمری تخصصی مصرفی صنایـع کشور بالاخص صنعت نساجی تاسیس گردید. و در سـال..

295,113تومان

بوشن ساده 20 فرشيد

بوشن ساده 20 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تامین قطعات پلیمری تخصصی مصرفی صنایـع کشور بالاخص صنعت نساجی تاسیس گردید. و در سـال..

2,915تومان

سه راه گالوانيزه "1

سه راه گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

35,525تومان

بوشن ساده 25 فرشيد

بوشن ساده 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تامین قطعات پلیمری تخصصی مصرفی صنایـع کشور بالاخص صنعت نساجی تاسیس گردید. و در سـال..

3,633تومان

سه راه گالوانيزه "1/4 1

سه راه گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

60,025تومان

بوشن ساده 32 فرشيد

بوشن ساده 32 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تامین قطعات پلیمری تخصصی مصرفی صنایـع کشور بالاخص صنعت نساجی تاسیس گردید. و در سـال..

5,920تومان

زانو چپقي گالوانيزه "1/2

زانو چپقي گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

12,495تومان

بوشن ساده 40 فرشيد

بوشن ساده 40 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تامین قطعات پلیمری تخصصی مصرفی صنایـع کشور بالاخص صنعت نساجی تاسیس گردید. و در سـال..

10,943تومان

زانو چپقي گالوانيزه "3/4

زانو چپقي گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

19,355تومان

بوشن ساده 50 فرشيد

بوشن ساده 50 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تامین قطعات پلیمری تخصصی مصرفی صنایـع کشور بالاخص صنعت نساجی تاسیس گردید. و در سـال..

19,286تومان

زانو شوفاژ اکونومی کد 760 تکسا

زانو شوفاژ اکونومی کد 760 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر برگشت رادیاتور تکسا کد ..

106,704تومان

زانو چپقي گالوانيزه "1

زانو چپقي گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

31,238تومان

بوشن ساده 63 فرشيد

بوشن ساده 63 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تامین قطعات پلیمری تخصصی مصرفی صنایـع کشور بالاخص صنعت نساجی تاسیس گردید. و در سـال..

32,741تومان

تبدیل برنجی "1/2 * "3/4 ریابی

تبدیل برنجی "1/2 * "3/4 ریابی

اتصال برنجی یکی از پر کاربردترین ابزارهای لوله کشی ساختمان می باشد . تبدیل برنجی اتصالی است که یک سایز را به سایز دیگر تبدیل میکند و در سایزهای مختلف ..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو چپقي گالوانيزه "1/4 1

زانو چپقي گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

49,000تومان

شیر زانو شوفاژ اکونومی تکسا

شیر زانو شوفاژ اکونومی تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر زانو قفلی اکونومی تکسا ..

251,712تومان

بوشن گالوانيزه "1/2

بوشن گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

9,555تومان

تبديل 20 - 25 فرشيد

تبديل 20 - 25 فرشيد

گروه توليدی نساج پلاسـتيك فرشید اصفهان درسال 1357با انگیزه تدارک و تامین قطعات پلیمری تخصصی مصرفی صنایـع کشور بالاخص صنعت نساجی تاسیس گردید. و در سـال..

2,556تومان

تبدیل برنجی 3/4 * 1 ریابی

تبدیل برنجی 3/4 * 1 ریابی

اتصال برنجی یکی از پر کاربردترین ابزارهای لوله کشی ساختمان می باشد . تبدیل برنجی اتصالی است که یک سایز را به سایز دیگر تبدیل میکند و در سایزهای مختلف ..

برای قیمت تماس بگیرید

شیر شوفاژ صادراتی کد 700 تکسا

شیر شوفاژ صادراتی کد 700 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر رفت رادیاتور تکسا کد 70..

159,600تومان

بوشن گالوانيزه "3/4

بوشن گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

14,700تومان

تبديل 20 - 32 فرشيد

تبديل 20 - 32 فرشيد

تبديل 20 - 32 فرشيد..

2,960تومان

تبدیل برنجی "1 * "1/4 1 ریابی

تبدیل برنجی "1 * "1/4 1 ریابی

اتصال برنجی یکی از پر کاربردترین ابزارهای لوله کشی ساختمان می باشد . تبدیل برنجی اتصالی است که یک سایز را به سایز دیگر تبدیل میکند و در سایزهای مختلف ..

برای قیمت تماس بگیرید

زانو شوفاژ صادراتی کد 750 تکسا

زانو شوفاژ صادراتی کد 750 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر برگشت رادیاتور تکسا کد ..

117,192تومان

بوشن گالوانيزه "1

بوشن گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

19,355تومان

تبديل 25 - 32 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

3,678تومان

شیر زانو شوفاژ صادراتی تکسا

شیر زانو شوفاژ صادراتی تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر زانو قفلی اورینگ خور کد..

276,792تومان

نيپل كروم 7.5 سانت 88 گرمي ( سنگين ) ريابي

نيپل كروم 7.5 سانت 88 گرمي ( سنگين ) ريابي

نیپل کروم ریابی سنگین ابزاری مناسب برای اتصال رادیاتور به ورودی و خروجی مدار گرمایش می باشد . این محصول برنجی بوده و روکش کروم دارد و با کیفیت بسیار ب..

برای قیمت تماس بگیرید

بوشن گالوانيزه "1/4 1

بوشن گالوانيزه "1/4 1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

35,525تومان

تبديل 20 - 40 فرشيد

تبديل 20 - 40 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

4,934تومان

تبديل 25 - 40 فرشيد

تبديل 25 - 40 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

6,010تومان

رسوب گیر مغناطیسی 1/2 ریابی

رسوب گیر مغناطیسی 1/2 ریابی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید رسوب گیر مغناطیسی 1/2 ریابی را از..

برای قیمت تماس بگیرید

مهره ماسوره گالوانيزه "1/2

مهره ماسوره گالوانيزه "1/2

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

29,155تومان

تبديل 32 - 40 فرشيد

تبديل 32 - 40 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

7,535تومان

مهره الیو 3/4 ریابی

مهره الیو 3/4 ریابی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید مهره الیو 3/4 ریابی را از سایت خا..

برای قیمت تماس بگیرید

مهره ماسوره گالوانيزه "3/4

مهره ماسوره گالوانيزه "3/4

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

43,243تومان

تبديل 20 - 50 فرشيد

تبديل 20 - 50 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

8,611تومان

مهره ماسوره گالوانيزه "1

مهره ماسوره گالوانيزه "1

شرکت زاکو از سال 1372 فعالیتِ خود را در صنعت لوازم بهداشتی ساختمان آغاز و از اواخر دهه ی 80 اقدام به تامین محصولات این حوزه با محوریت نوار تفلون و انو..

61,863تومان

تبديل 25 - 50 فرشيد

تبديل 25 - 50 فرشيد

تبديل 25 - 32 فرشيد..

8,880تومان

شير پكيجي "1/2 اكونومي کد 1075 تكسا

شير پكيجي "1/2 اكونومي کد 1075 تكسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800 ر..

94,848تومان

نمایش 1 تا 50 از 268 (6 صفحه)