مخازن مکعبی، زیر پله ای و کتابی

-8%
مخزن 230 مكعبي تك لايه پلاستونيك

مخزن 230 مكعبي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

1,957,392تومان 2,127,600تومان

-8%
مخزن 230 مكعبي سه لايه پلاستونيك

مخزن 230 مكعبي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

2,050,128تومان 2,228,400تومان

-8%
مخزن 500 ليتري كتابي تك لايه پلاستونيك

مخزن 500 ليتري كتابي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

2,917,412تومان 3,171,100تومان

-8%
مخزن 500 ليتري كتابي سه لايه پلاستونيك

مخزن 500 ليتري كتابي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

3,259,100تومان 3,542,500تومان

-8%
مخزن 500 ليتري كتابي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 500 ليتري كتابي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

3,487,260تومان 3,790,500تومان

-8%
مخزن 800 مكعبي تك لايه پلاستونيك

مخزن 800 مكعبي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,697,612تومان 5,106,100تومان

-8%
مخزن 800 مكعبي سه لايه پلاستونيك

مخزن 800 مكعبي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,939,940تومان 5,369,500تومان

-8%
مخزن 800 ليتري مكعبي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 800 ليتري مكعبي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

5,285,768تومان 5,745,400تومان

-8%
مخزن 900 ليتري كروي تك لايه پلاستونيك

مخزن 900 ليتري كروي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,041,652تومان 4,393,100تومان

-8%
مخزن 900 ليتري كروي سه لايه پلاستونيك

مخزن 900 ليتري كروي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,501,008تومان 4,892,400تومان

-8%
مخزن 1000 ليتري كتابي تك لايه پلاستونيك

مخزن 1000 ليتري كتابي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

5,384,208تومان 5,852,400تومان

-8%
مخزن 1000 ليتري كتابي سه لايه پلاستونيك

مخزن 1000 ليتري كتابي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

6,190,864تومان 6,729,200تومان

-8%
مخزن 1000 ليتري كتابي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 1000 ليتري كتابي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

6,624,184تومان 7,200,200تومان

-8%
مخزن 1000 زير پله اي تك لايه پلاستونيك

مخزن 1000 زير پله اي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

5,356,884تومان 5,822,700تومان

-8%
مخزن 1000 زير پله اي سه لايه پلاستونيك

مخزن 1000 زير پله اي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

6,173,384تومان 6,710,200تومان

-8%
مخزن 1000 ليتري زير پله آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 1000 ليتري زير پله آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

6,605,508تومان 7,179,900تومان

-8%
مخزن 1500 زير پله اي تك لايه پلاستونيك

مخزن 1500 زير پله اي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

7,422,744تومان 8,068,200تومان

-8%
مخزن 1500 زير پله اي سه لايه پلاستونيك

مخزن 1500 زير پله اي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

7,897,188تومان 8,583,900تومان

-8%
مخزن 1500 ليتري زير پله آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 1500 ليتري زير پله آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

8,450,016تومان 9,184,800تومان

-8%
مخزن 2000 ليتري كتابي تك لايه پلاستونيك

مخزن 2000 ليتري كتابي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

10,503,732تومان 11,417,100تومان

-8%
مخزن 2000 ليتري كتابي سه لايه پلاستونيك

مخزن 2000 ليتري كتابي سه لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

11,325,936تومان 12,310,800تومان

-8%
مخزن 2000 ليتري كتابي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 2000 ليتري كتابي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

12,118,700تومان 13,172,500تومان

نمایش 1 تا 22 از 22 (1 صفحه)