مخازن تک لایه عمودی

-15%
مخزن 80 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 80 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

597,062تومان 701,600تومان

-15%
مخزن 100 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 100 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

720,372تومان 846,500تومان

-15%
مخزن 150 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 150 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

862,574تومان 1,013,600تومان

-15%
مخزن 220 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 220 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

1,210,633تومان 1,422,600تومان

-15%
مخزن 350 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 350 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

1,547,629تومان 1,818,600تومان

-15%
مخزن 500 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 500 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

2,101,545تومان 2,469,500تومان

-15%
مخزن 550 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 550 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

2,213,281تومان 2,600,800تومان

-15%
مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه تك لايه پلاستونيك

مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

3,608,240تومان 4,240,000تومان

-15%
مخزن 1000 ليتري عمودي بلند تك لايه پلاستونيك

مخزن 1000 ليتري عمودي بلند تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,113,479تومان 4,833,700تومان

-15%
مخزن 1500 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 1500 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

5,279,434تومان 6,203,800تومان

-15%
مخزن 1500 ليتري عمودي بلند تك لايه پلاستونيك

مخزن 1500 ليتري عمودي بلند تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

5,391,766تومان 6,335,800تومان

-15%
مخزن 2000 ليتري عمودي بلند تك لايه پلاستونيك

مخزن 2000 ليتري عمودي بلند تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

6,535,340تومان 7,679,600تومان

-15%
مخزن 2000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 2000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

6,535,340تومان 7,679,600تومان

-15%
مخزن 3000 ليتري عمودي بلند تك لايه پلاستونيك

مخزن 3000 ليتري عمودي بلند تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

10,285,867تومان 12,086,800تومان

-15%
مخزن 3000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 3000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

10,285,867تومان 12,086,800تومان

-15%
مخزن 4000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 4000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

12,707,472تومان 14,932,400تومان

-15%
مخزن 5000 ليتري عمودي كوتاه تك لايه پلاستونيك

مخزن 5000 ليتري عمودي كوتاه تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

16,083,134تومان 18,899,100تومان

-15%
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند تك لايه پلاستونيك

مخزن 5000 ليتري عمودي بلند تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

16,387,367تومان 19,256,600تومان

-15%
مخزن 6000 ليتري عمودي كوتاه تك لايه پلاستونيك

مخزن 6000 ليتري عمودي كوتاه تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

18,125,534تومان 21,299,100تومان

-15%
مخزن 8000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 8000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

24,758,228تومان 29,093,100تومان

-15%
مخزن 10000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 10000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

31,533,890تومان 37,055,100تومان

-15%
مخزن 15000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 15000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

45,961,574تومان 54,008,900تومان

-15%
مخزن 20000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

مخزن 20000 ليتري عمودي تك لايه پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

57,130,438تومان 67,133,300تومان

نمایش 1 تا 23 از 23 (1 صفحه)