فیتینگ برنجی مخازن

شما می توانید برای خرید این محصول از طریق راههای ارتباطی موجود در سایت اقدام فرمایید. 


فيتينگ برنجي مخزن "1/2 * "3/4

فيتينگ برنجي مخزن "1/2 * "3/4

فیتینگ های برنجی ابزاری مناسب جهت گرفتن اتصالات لوله کشی ورودی و خروجی از مخازن ذخیره آب می باشند و در دو جنس برنجی و ارتالونی در بازار ایران تولید می..

24,700تومان

فيتينگ برنجي مخزن "3/4 * "1

فيتينگ برنجي مخزن "3/4 * "1

فیتینگ های برنجی ابزاری مناسب جهت گرفتن اتصالات لوله کشی ورودی و خروجی از مخازن ذخیره آب می باشند و در دو جنس برنجی و ارتالونی در بازار ایران تولید می..

36,400تومان

فيتينگ برنجي مخزن "1 * "1/4 1

فيتينگ برنجي مخزن "1 * "1/4 1

فیتینگ های برنجی ابزاری مناسب جهت گرفتن اتصالات لوله کشی ورودی و خروجی از مخازن ذخیره آب می باشند و در دو جنس برنجی و ارتالونی در بازار ایران تولید می..

62,400تومان

فيتينگ برنجي مخزن "1/4 1 * "1/2 1

فيتينگ برنجي مخزن "1/4 1 * "1/2 1

فیتینگ های برنجی ابزاری مناسب جهت گرفتن اتصالات لوله کشی ورودی و خروجی از مخازن ذخیره آب می باشند و در دو جنس برنجی و ارتالونی در بازار ایران تولید می..

91,000تومان

فيتينگ برنجي مخزن "1/2 1 * "2

فيتينگ برنجي مخزن "1/2 1 * "2

فیتینگ های برنجی ابزاری مناسب جهت گرفتن اتصالات لوله کشی ورودی و خروجی از مخازن ذخیره آب می باشند و در دو جنس برنجی و ارتالونی در بازار ایران تولید می..

179,400تومان

فيتينگ برنجي مخزن "2 * "1/2 2

فيتينگ برنجي مخزن "2 * "1/2 2

فیتینگ های برنجی ابزاری مناسب جهت گرفتن اتصالات لوله کشی ورودی و خروجی از مخازن ذخیره آب می باشند و در دو جنس برنجی و ارتالونی در بازار ایران تولید می..

338,000تومان

فيتنگي برنجي مخزن "3 * "4

فيتنگي برنجي مخزن "3 * "4

فیتینگ های برنجی ابزاری مناسب جهت گرفتن اتصالات لوله کشی ورودی و خروجی از مخازن ذخیره آب می باشند و در دو جنس برنجی و ارتالونی در بازار ایران تولید می..

442,000تومان

فيتينگ برنجي مخزن "4 * "5

فيتينگ برنجي مخزن "4 * "5

فیتینگ های برنجی ابزاری مناسب جهت گرفتن اتصالات لوله کشی ورودی و خروجی از مخازن ذخیره آب می باشند و در دو جنس برنجی و ارتالونی در بازار ایران تولید می..

507,000تومان

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)