فلوتر

فلوتر آب مخزن آب وسیله ای است برای قطع و وصل آب ورودی مخزن و به شکل های مختلف در بازار موجود است. فلوتر مکانیکی که شامل یک سوپاپ و اهرم و یک توپی ساخته میشود و وظیفه قطع و وصل آب را بر عهده دارد . توپی با توجه به اینکه داخلش هوا وجود دارد

همیشه بر روی سطح اب باقی میماند و با بالا و پایین رفتن سطح آب توسط اهرمی که رابط بین سوپاپ و توپی است مسیر ورود آب را مسدود یا برقرار میکند .فلوتر برقی نیز برای قطع و وصل کردن پمپ و یا مواردی دیگر مورد کاربرد قرار میگیرد و زمانیکه سطح آب بر اساس

تنظیم استاد کار از آن مقدار کمتر یا بیشتر شود توسط گویی که داخل آن است و شاسی که گوی آن را به حرکت در می آورد فرمان میگیرد و بیشتر برای این کاربرد دارد که وقتی سطح مخزن خالی شود دیگر پمپ خشک کار نکند.


فلوتر اميد 2 ( "1/2 )

فلوتر اميد 2 ( "1/2 )

فلوتر آب مخزن آب وسیله ای است برای قطع و وصل آب ورودی مخزن و به شکل های مختلف در بازار موجود است. فلوتر مکانیکی که شامل یک سوپاپ و اهرم و یک توپی ساخت..

221,160تومان

فلوتر اميد 2/5 ( "3/4 )

فلوتر اميد 2/5 ( "3/4 )

فلوتر آب مخزن آب وسیله ای است برای قطع و وصل آب ورودی مخزن و به شکل های مختلف در بازار موجود است. فلوتر مکانیکی که شامل یک سوپاپ و اهرم و یک توپی ساخت..

238,620تومان

فلوتر اميد 3 ( "1 )

فلوتر اميد 3 ( "1 )

فلوتر آب مخزن آب وسیله ای است برای قطع و وصل آب ورودی مخزن و به شکل های مختلف در بازار موجود است. فلوتر مکانیکی که شامل یک سوپاپ و اهرم و یک توپی ساخت..

500,520تومان

فلوتر اميد 4 ( "1/4 1 )

فلوتر اميد 4 ( "1/4 1 )

فلوتر آب مخزن آب وسیله ای است برای قطع و وصل آب ورودی مخزن و به شکل های مختلف در بازار موجود است. فلوتر مکانیکی که شامل یک سوپاپ و اهرم و یک توپی ساخت..

651,840تومان

فلوتر اميد 5 ( "1/2 1 )

فلوتر اميد 5 ( "1/2 1 )

فلوتر آب مخزن آب وسیله ای است برای قطع و وصل آب ورودی مخزن و به شکل های مختلف در بازار موجود است. فلوتر مکانیکی که شامل یک سوپاپ و اهرم و یک توپی ساخت..

1,746,000تومان

فلوتر اميد 6 ( "2 )

فلوتر اميد 6 ( "2 )

فلوتر آب مخزن آب وسیله ای است برای قطع و وصل آب ورودی مخزن و به شکل های مختلف در بازار موجود است. فلوتر مکانیکی که شامل یک سوپاپ و اهرم و یک توپی ساخت..

1,955,520تومان

توپي پلاستيكي اميد 2 و 2/5 ( "1/2 و "3/4 )

توپي پلاستيكي اميد 2 و 2/5 ( "1/2 و "3/4 )

توپی فلوتر وسیله است که بر روی اهرم فلوتر وصل میگردد و وظیفه آن شناور شدن بر روی سطح آب است ...

19,788تومان

توپي پلاستيكي اميد 3 و 4 ( "1 و "1/4 1 )

توپي پلاستيكي اميد 3 و 4 ( "1 و "1/4 1 )

توپی فلوتر وسیله است که بر روی اهرم فلوتر وصل میگردد و وظیفه آن شناور شدن بر روی سطح آب است ...

43,068تومان

توپي پلاستيكي اميد 5 و 6 ( "1/2 1 و "2 )

توپي پلاستيكي اميد 5 و 6 ( "1/2 1 و "2 )

توپی فلوتر وسیله است که بر روی اهرم فلوتر وصل میگردد و وظیفه آن شناور شدن بر روی سطح آب است ...

157,140تومان

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)