مخازن 4 لایه آنتی باکتریال

جزئیات این دسته

-13%
مخزن 500 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 500 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

3,039,248تومان 3,477,400تومان

-13%
مخزن 500 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 500 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

2,503,835تومان 2,864,800تومان

-13%
مخزن 550 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 550 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

2,848,628تومان 3,259,300تومان

-8%
مخزن 700 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 700 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,317,652تومان 4,693,100تومان

-13%
مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,226,402تومان 4,835,700تومان

-8%
مخزن 750 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 750 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,421,704تومان 4,806,200تومان

-13%
مخزن 1000 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 1000 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,993,599تومان 5,713,500تومان

-13%
مخزن 1000 ليتري عمودي بلند آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 1000 ليتري عمودي بلند آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

4,663,402تومان 5,335,700تومان

-8%
مخزن 1500 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 1500 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

7,789,456تومان 8,466,800تومان

-8%
مخزن 1500 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 1500 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

6,347,448تومان 6,899,400تومان

-8%
مخزن 1500 ليتري عمودي بلند آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 1500 ليتري عمودي بلند آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

6,440,920تومان 7,001,000تومان

-13%
مخزن 2000 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 2000 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

9,219,214تومان 10,548,300تومان

-13%
مخزن 2000 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 2000 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

7,286,888تومان 8,337,400تومان

-13%
مخزن 2000 ليتري عمودي بلند آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 2000 ليتري عمودي بلند آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

7,286,888تومان 8,337,400تومان

-8%
مخزن 3000 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 3000 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

14,436,732تومان 15,692,100تومان

-8%
مخزن 3000 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 3000 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

11,920,992تومان 12,957,600تومان

-8%
مخزن 3000 ليتري عمودي بلند آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 3000 ليتري عمودي بلند آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

11,920,992تومان 12,957,600تومان

-8%
مخزن 4000 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 4000 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

20,486,560تومان 22,268,000تومان

-8%
مخزن 4000 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 4000 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

14,979,072تومان 16,281,600تومان

-8%
مخزن 5000 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 5000 ليتري افقي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

27,357,948تومان 29,736,900تومان

-8%
مخزن 5000 ليتري عمودي كوتاه آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 5000 ليتري عمودي كوتاه آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

18,908,760تومان 20,553,000تومان

-8%
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 5000 ليتري عمودي بلند آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

19,521,296تومان 21,218,800تومان

-8%
مخزن 6000 ليتري عمودي كوتاه آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 6000 ليتري عمودي كوتاه آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

21,846,964تومان 23,746,700تومان

-8%
مخزن 10000 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 10000 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

37,180,696تومان 40,413,800تومان

-8%
مخزن 15000 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 15000 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

55,058,596تومان 59,846,300تومان

-8%
مخزن 20000 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

مخزن 20000 ليتري عمودي آنتي باكتريال پلاستونيك

پلاستونیک تولید کننده ای پیشرو در صنعت قالبگیری دورانی در ایران است. ت..

69,498,272تومان 75,541,600تومان

نمایش 1 تا 26 از 26 (1 صفحه)