آبگرمکن فن دار

آبگرمکن فن دار از آن دسته از آبگرمکن است که مانند آبگرمکن های آیونایز از جرقه زن برای روشن شدن استفاده کرده با این تفاوت که محصولات احتراق توسط فن خارج میگردد و مناسب برای مکان هایی است که دودکش به سقف نرفته است


آبگرمكن دیواری فن دار بوتان B3315if

آبگرمكن دیواری فن دار بوتان B3315if

شرکت بوتان از سال 1338 در راستای اصل مشتری مداری و با هدف فراهم نمودن رفاه به خانوارهای ایرانی تاسیس شد. در آن زمان شرکت بوتان، اولین مرکز مجهز به سیس..

برای قیمت تماس بگیرید

آبگرمكن دیواری فن دار بوتان B3318if

آبگرمكن دیواری فن دار بوتان B3318if

شرکت بوتان از سال 1338 در راستای اصل مشتری مداری و با هدف فراهم نمودن رفاه به خانوارهای ایرانی تاسیس شد. در آن زمان شرکت بوتان، اولین مرکز مجهز به سیس..

برای قیمت تماس بگیرید

آبگرمكن دیواری فن دار بوتان B4318if

آبگرمكن دیواری فن دار بوتان B4318if

شرکت بوتان از سال 1338 در راستای اصل مشتری مداری و با هدف فراهم نمودن رفاه به خانوارهای ایرانی تاسیس شد. در آن زمان شرکت بوتان، اولین مرکز مجهز به سیس..

برای قیمت تماس بگیرید

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)