ایران رادیاتور

ایران رادیاتور

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر از جمله عواملی بود که موجب موفقیت فروش رادیاتورهای  ایران رادیاتور شد. 

امکان خرید سهل و آسان از طریق نمایندگی های سراسر کشور رادیاتورهای ایران رادیاتور از دیگر موارد تاثیرگذار در فروش این محصول است. 

  • اولین دارنده استاندار رادیاتورهای آلومینیومی در ایران
  • دومین تولیدکننده بزرگ رادیاتور آلومینیومی در دنیا
  • تولیدکننده بیش از 24 نوع رادیاتور آلومینیومی در انواع و شکل های مختلف
  • صادرکننده به بیش از 30 کشور جهان
  • منتخب سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل اكو 500 - 5 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل اكو 500 - 5 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

788,776تومان 821,565تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل اكو 500 - 7 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل اكو 500 - 7 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,104,287تومان 1,150,190تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل اكو 500 - 10 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل اكو 500 - 10 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,577,552تومان 1,643,129تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ترمو 500 - 5 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ترمو 500 - 5 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

893,790تومان 931,275تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ترمو 500 - 7 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ترمو 500 - 7 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,251,306تومان 1,303,784تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ترمو 500 - 10 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ترمو 500 - 10 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,787,581تومان 1,862,549تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ماكسي 500 - 5 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ماكسي 500 - 5 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

899,079تومان 936,785تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ماكسي 500 - 7 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ماكسي 500 - 7 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,258,711تومان 1,311,499تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ماكسي 500 - 10 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ماكسي 500 - 10 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,798,158تومان 1,873,570تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل كال 500 - 5 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل كال 500 - 5 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,094,761تومان 1,140,674تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل كال 500 - 7 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل كال 500 - 7 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,532,665تومان 1,596,943تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل كال 500 - 10 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل كال 500 - 10 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

2,189,522تومان 2,281,347تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل سولار 500 - 5 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل سولار 500 - 5 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,311,598تومان 1,366,604تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل سولار 500 - 7 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل سولار 500 - 7 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,836,237تومان 1,913,246تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل سولار 500 - 10 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل سولار 500 - 10 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

2,623,195تومان 2,733,208تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ترمو 200 - 5 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ترمو 200 - 5 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

966,899تومان 1,007,320تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ترمو 200 - 7 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ترمو 200 - 7 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,353,658تومان 1,410,247تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ترمو 200 - 10 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل ترمو 200 - 10 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,933,798تومان 2,014,639تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل كال 350 - 5 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل كال 350 - 5 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,041,874تومان 1,085,569تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل كال 350 - 7 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل كال 350 - 7 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,458,623تومان 1,519,796تومان

-4%
رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل كال 350 - 10 پره

رادياتور آلومینیومی ايران رادياتور مدل كال 350 - 10 پره

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

2,083,748تومان 2,171,137تومان

-4%
رادياتور پنلي ايران رادياتور 60

رادياتور پنلي ايران رادياتور 60

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

793,305تومان 826,575تومان

-4%
رادياتور پنلي ايران رادياتور 80

رادياتور پنلي ايران رادياتور 80

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,057,740تومان 1,102,100تومان

-4%
رادياتور پنلي ايران رادياتور 100

رادياتور پنلي ايران رادياتور 100

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,322,175تومان 1,377,625تومان

-4%
رادياتور پنلي ايران رادياتور 120

رادياتور پنلي ايران رادياتور 120

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,586,610تومان 1,653,150تومان

-4%
رادياتور پنلي ايران رادياتور 140

رادياتور پنلي ايران رادياتور 140

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

1,851,045تومان 1,928,675تومان

-4%
رادياتور پنلي ايران رادياتور 160

رادياتور پنلي ايران رادياتور 160

شرکت ایران رادیاتور فعالیت خود را از سال 1360 با تولید رادیاتورهای آلومینیومی آغاز کرد. کیفیت بالا، تنوع در طراحی زیبا، خدمات پس از فروش و گارانتی معت..

2,115,480تومان 2,204,200تومان

نمایش 1 تا 27 از 27 (1 صفحه)