شیر رفت و برگشت رادیاتور

شیر رفت و برگشت  رادیاتور ابزاری مناسب جهت کنترل و قطع و وصل دبی آب مدار گرمایش در رادیاتور است


شیر رفت رادیاتور گرما

شیر رفت رادیاتور گرما

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شیر رفت رادیاتور گرما را از سایت ..

106,250تومان

شیر برگشت رادیاتور گرما

شیر برگشت رادیاتور گرما

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر برگشت رادیاتور گرما را از سا..

66,250تومان

شير زانو قفلي گرما

شير زانو قفلي گرما

..

172,500تومان

شیر رفت رادیاتور تکسا کد 710 (اکونومی)

شیر رفت رادیاتور تکسا کد 710 (اکونومی)

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر رفت رادیاتور تکسا کد 71..

90,563تومان

شیر برگشت رادیاتور تکسا کد 760 (اکونومی)

شیر برگشت رادیاتور تکسا کد 760 (اکونومی)

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر برگشت رادیاتور تکسا کد ..

68,906تومان

شیر زانو قفلی اکونومی تکسا

شیر زانو قفلی اکونومی تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر زانو قفلی اکونومی تکسا ..

159,469تومان

شیر رفت رادیاتور تکسا کد 700 (اورینگ خور)

شیر رفت رادیاتور تکسا کد 700 (اورینگ خور)

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر رفت رادیاتور تکسا کد 70..

101,719تومان

شیر برگشت رادیاتور تکسا کد 750 (اورینگ خور)

شیر برگشت رادیاتور تکسا کد 750 (اورینگ خور)

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر برگشت رادیاتور تکسا کد ..

74,156تومان

شیر زانو قفلی اورینگ خور کد 700 تکسا

شیر زانو قفلی اورینگ خور کد 700 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر زانو قفلی اورینگ خور کد..

175,875تومان

کلگی شیر رفت گرما ( هزار خار )

کلگی شیر رفت گرما ( هزار خار )

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید کلگی شیر رفت گرما ( هزار خا..

5,000تومان

کلگی شیر رفت گرما ( چهارگوش )

کلگی شیر رفت گرما ( چهارگوش )

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید کلگی شیر رفت گرما ( چهار گو..

5,000تومان

کلگی شیر برگشت گرما

کلگی شیر برگشت گرما

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید کلگی شیر برگشت گرما را..

4,750تومان

مهره ماسوره شیر گرما

مهره ماسوره شیر گرما

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید مهره ماسوره شیر گرما ر..

50,000تومان

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)