شیر پکیجی

شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800

شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800 ر..

65,875تومان

شیر پکیجی 3/4 تکسا کد 820

شیر پکیجی 3/4 تکسا کد 820

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 3/4 تکسا کد 820 ر..

97,250تومان

شیر ربع گرد 1/2 مینی تکسا 810

شیر ربع گرد 1/2 مینی تکسا 810

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر ربع گرد 1/2 مینی تکسا 8..

48,750تومان

شیر ربع گرد 3/4 مینی تکسا 830

شیر ربع گرد 3/4 مینی تکسا 830

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر ربع گرد 3/4 مینی تکسا 8..

64,375تومان

شیر صافی توپیچ پکیجی 1/2 تکسا 870

شیر صافی توپیچ پکیجی 1/2 تکسا 870

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر صافی توپیچ پکیجی 1/2 تک..

105,625تومان

شیر صافی توپیچ پکیجی 3/4 تکسا

شیر صافی توپیچ پکیجی 3/4 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر صافی توپیچ پکیجی 3/4 تک..

151,250تومان

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)