شیر پکیجی

شير پكيجي "1/2 اكونومي کد 1075 تكسا

شير پكيجي "1/2 اكونومي کد 1075 تكسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800 ر..

94,848تومان

شير پكيجي "1/2 كد 800 تکسا

شير پكيجي "1/2 كد 800 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800 ر..

110,808تومان

شير پكيجي "3/4 اكونومي کد 1080 تكسا

شير پكيجي "3/4 اكونومي کد 1080 تكسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800 ر..

145,008تومان

شير پكيجي "3/4 كد 820 تکسا

شير پكيجي "3/4 كد 820 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 3/4 تکسا کد 820 ر..

163,248تومان

شیر ربع گرد مینی "1/2 کد 810 تکسا

شیر ربع گرد مینی "1/2 کد 810 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر ربع گرد 1/2 مینی تکسا 8..

79,800تومان

شیر ربع گرد مینی "3/4 کد 830 تکسا

شیر ربع گرد مینی "3/4 کد 830 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر ربع گرد 3/4 مینی تکسا 8..

105,792تومان

شير صافي دار پكيجي "1/2 کد 870 تکسا

شير صافي دار پكيجي "1/2 کد 870 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر صافی توپیچ پکیجی 1/2 تک..

163,248تومان

شير صافي دار پكيجي "3/4 کد 880 تکسا

شير صافي دار پكيجي "3/4 کد 880 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر صافی توپیچ پکیجی 3/4 تک..

255,360تومان

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)