لوازم جانبی پکیج

گروه تاسیساتی خانه مطبوع، عرضه کننده انواع پک های لوازم جانبی پکیج متناسب با نیاز شماست. شما می توانید در اینجا پک های لوازم پکیج خانه مطبوع را مشاهده کنید. 


جزئیات این دسته

لوازم نصب پکیج پک معمولی

لوازم نصب پکیج پک معمولی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج معمولی را مشاهده می کنید که شامل:شلنگ پکیجی 1/2-50..

557,000تومان

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات معمولی

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات معمولی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات معمولی را مشاهده می کنید که شامل:شلنگ..

753,000تومان

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس را مشاهده می کنید که شامل:شلنگ پ..

963,000تومان

 لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس +

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس +

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس را مشاهده می کنید که شامل:شلنگ پ..

1,611,000تومان

لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی معمولی

لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی معمولی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی معمولی  را مشاهده می کنی..

691,000تومان

لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی پلاس

لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی پلاس

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی پلاس  را مشاهده می کنید ..

904,000تومان

لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی پلاس +

لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی پلاس +

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی پلاس پلاس  را مشاهده می ..

1,512,000تومان

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس مگنت +

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس مگنت +

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا  لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس مگنت + را مشاهده می کنید ک..

1,920,000تومان

شلنگ آبگرمكن "1/2 - 50 سانتي ايده نو

شلنگ آبگرمكن "1/2 - 50 سانتي ايده نو

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات از یک محل به محل دیگر طراحی شده‌است. گاهی اوقات به شیلنگ، لوله نیز گفته م..

56,438تومان

شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو

شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو..

50,750تومان

شلنگ پكيجي "3/4 - 40 سانتي ايده نو

شلنگ پكيجي "3/4 - 40 سانتي ايده نو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو..

63,000تومان

شلنگ پکیجی 1/2 - 50 سانتی ایده نو

شلنگ پکیجی 1/2 - 50 سانتی ایده نو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 1/2 - 50 سانتی ایده نو..

56,438تومان

شلنگ پکیجی 3/4 - 50 سانتی ایده نو

شلنگ پکیجی 3/4 - 50 سانتی ایده نو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 3/4 - 50 سانتی ایده نو..

68,688تومان

شلنگ پكيجي "1/2 - 60 سانتي ايده نو

شلنگ پكيجي "1/2 - 60 سانتي ايده نو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو..

62,125تومان

شلنگ پکیجی 3/4 - 60 سانتی ایده نو

شلنگ پکیجی 3/4 - 60 سانتی ایده نو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 3/4 - 60 سانتی ایده نو..

74,375تومان

شلنگ گاز 3/4 ارغوان

شلنگ گاز 3/4 ارغوان

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ گاز 3/4 ارغوان را از سایت خا..

61,250تومان

مهره الیو 3/4 ریابی

مهره الیو 3/4 ریابی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید مهره الیو 3/4 ریابی را از سایت خا..

22,838تومان

سر شلنگی کروم 3/4 به 14 پکیجی

سر شلنگی کروم 3/4 به 14 پکیجی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید سر شلنگی کروم 3/4 به 14 پکیجی را ..

7,438تومان

واشر لاستیکی 3/4 (مخصوص شیرآلات)

واشر لاستیکی 3/4 (مخصوص شیرآلات)

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانیدواشر لاستیکی 3/4 (مخصوص شیرآلات) ر..

125تومان

بست شلنگ گاز 3/4

بست شلنگ گاز 3/4

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید بست شلنگ گاز 3/4 را از سایت خانه ..

3,125تومان

شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800

شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800 ر..

69,169تومان

شیر پکیجی 3/4 تکسا کد 820

شیر پکیجی 3/4 تکسا کد 820

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 3/4 تکسا کد 820 ر..

102,113تومان

شیر ربع گرد 1/2 مینی تکسا 810

شیر ربع گرد 1/2 مینی تکسا 810

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر ربع گرد 1/2 مینی تکسا 8..

51,188تومان

شیر ربع گرد 3/4 مینی تکسا 830

شیر ربع گرد 3/4 مینی تکسا 830

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر ربع گرد 3/4 مینی تکسا 8..

67,594تومان

شیر صافی توپیچ پکیجی 1/2 تکسا 870

شیر صافی توپیچ پکیجی 1/2 تکسا 870

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر صافی توپیچ پکیجی 1/2 تک..

110,906تومان

شیر صافی توپیچ پکیجی 3/4 تکسا

شیر صافی توپیچ پکیجی 3/4 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر صافی توپیچ پکیجی 3/4 تک..

158,813تومان

صافی برنجی دوسر توپیچ 1/2 تکسا 840

صافی برنجی دوسر توپیچ 1/2 تکسا 840

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید صافی برنجی دوسر توپیچ 1/2 تکسا 84..

57,094تومان

صافی برنجی دوسر توپیچ 3/4 تکسا 850

صافی برنجی دوسر توپیچ 3/4 تکسا 850

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید صافی برنجی دوسر توپیچ 3/4 تکسا 85..

80,063تومان

رسوب گیر الکتراسونیک

رسوب گیر الکتراسونیک

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید رسوب گیر الکتراسونیک را از سایت خ..

622,935تومان

پلی فسفات Bita

پلی فسفات Bita

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید پلی فسفات Bita را از سایت خانه مط..

برای قیمت تماس بگیرید

فیلتر پلی فسفات لیما پاور پلاس

فیلتر پلی فسفات لیما پاور پلاس

یکی از مشکلات عمده آب شهری که باعث رسوب گرفتن در دستگاههای لوازم خانگی و خرابی آنها میشود سختی بالای آب و اصطلاحا گچ در آب می باشد . رسوب عبارت است از..

250,000تومان

پلی فسفات Acord

پلی فسفات Acord

یکی از مشکلات عمده آب شهری که باعث رسوب گرفتن در دستگاههای لوازم خانگی و خرابی آنها میشود سختی بالای آب و اصطلاحا گچ در آب می باشد . رسوب عبارت است از..

125,000تومان

پلی فسفات Bebeton

پلی فسفات Bebeton

یکی از مشکلات عمده آب شهری که باعث رسوب گرفتن در دستگاههای لوازم خانگی و خرابی آنها میشود سختی بالای آب و اصطلاحا گچ در آب می باشد . رسوب عبارت است از..

122,500تومان

پلی مگنت پلاس فیلبرتو

پلی مگنت پلاس فیلبرتو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید پلی مگنت پلاس فیلبرتو  را از..

525,000تومان

کارتریج پلی فسفات Bita

کارتریج پلی فسفات Bita

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید کارتریج پلی فسفات Bita را از سایت..

79,125تومان

رسوب گیر مغناطیسی 1/2 ریابی

رسوب گیر مغناطیسی 1/2 ریابی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید رسوب گیر مغناطیسی 1/2 ریابی را از..

65,862تومان

نوار تفلون بنفش تهران

نوار تفلون بنفش تهران

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید نوار تفلون بنفش تهران را از سایت ..

4,563تومان

رسوب گیر مغناطیسی مگا فیلبرتو

رسوب گیر مغناطیسی مگا فیلبرتو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید رسوب گیر مغناطیسی مگا فیلبرتو را ..

123,750تومان

نوار تفلون سبز تهران

نوار تفلون سبز تهران

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید نوار تفلون سبز تهران را از سایت خ..

6,875تومان

فیلتر مغناطیس مدار گرمایش Bita

فیلتر مغناطیس مدار گرمایش Bita

اگر دنبال راه حلی برای بهبود راندمان و عملکرد پکیج منزل خود هستید و میخواهید براده های معلق در سیستم مدار گرمایش پکیج شما در یک منطقه جمع آوری شود و ب..

483,750تومان

فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش مگسیون هلیکس

فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش مگسیون هلیکس

اگر دنبال راه حلی برای بهبود راندمان و عملکرد پکیج منزل خود هستید و میخواهید براده های معلق در سیستم مدار گرمایش پکیج شما در یک منطقه جمع آوری شود و ب..

435,000تومان

نوار تفلون قرمز (استار) تهران

نوار تفلون قرمز (استار) تهران

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید نوار تفلون قرمز (استار) تهران را ..

برای قیمت تماس بگیرید

فیلتر مغناطیس مدار گرمایش Bita (پک 10 عددی)

فیلتر مغناطیس مدار گرمایش Bita (پک 10 عددی)

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید فیلتر مغناطیس مدار گرمایش Bita (پ..

4,140,900تومان

نوار تفلون صورتی (خمیری) تهران

نوار تفلون صورتی (خمیری) تهران

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید نوار تفلون صورتی (خمیری) تهران را..

برای قیمت تماس بگیرید

محافظ برق پکیج ارت دار آریا

محافظ برق پکیج ارت دار آریا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید محافظ برق پکیج ارت دار آریا را از..

68,750تومان

محافظ برق پکیج تک خانه بوتان

محافظ برق پکیج تک خانه بوتان

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید محافظ برق پکیج تک خانه بوتان را ا..

176,523تومان

محافظ برق پکیج ارت دار دو خانه بوتان

محافظ برق پکیج ارت دار دو خانه بوتان

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید محافظ برق پکیج ارت دار دو خانه بو..

210,325تومان

کیف سوزنی لوازم نصب پکیج

کیف سوزنی لوازم نصب پکیج

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید کیف سوزنی لوازم نصب پکیج را از سا..

17,500تومان

نمایش 1 تا 48 از 48 (1 صفحه)