لوازم جانبی پکیج

گروه تاسیساتی خانه مطبوع، عرضه کننده انواع پک های لوازم جانبی پکیج متناسب با نیاز شماست. شما می توانید در اینجا پک های لوازم پکیج خانه مطبوع را مشاهده کنید. 


جزئیات این دسته

لوازم نصب پکیج پک معمولی

لوازم نصب پکیج پک معمولی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج معمولی را مشاهده می کنید که شامل:شلنگ پکیجی 1/2-50..

برای قیمت تماس بگیرید

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات معمولی

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات معمولی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات معمولی را مشاهده می کنید که شامل:شلنگ..

برای قیمت تماس بگیرید

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس را مشاهده می کنید که شامل:شلنگ پ..

برای قیمت تماس بگیرید

 لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس +

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس +

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس را مشاهده می کنید که شامل:شلنگ پ..

برای قیمت تماس بگیرید

لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی معمولی

لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی معمولی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی معمولی  را مشاهده می کنی..

برای قیمت تماس بگیرید

لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی پلاس

لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی پلاس

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی پلاس  را مشاهده می کنید ..

برای قیمت تماس بگیرید

لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی پلاس +

لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی پلاس +

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا لوازم نصب پکیج پک رسوب گیر مغناطیسی پلاس پلاس  را مشاهده می ..

برای قیمت تماس بگیرید

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس مگنت +

لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس مگنت +

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج در پک های مختلف است. شما در اینجا  لوازم نصب پکیج پک پلی فسفات پلاس مگنت + را مشاهده می کنید ک..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو

شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ پكيجي "3/4 - 40 سانتي ايده نو

شلنگ پكيجي "3/4 - 40 سانتي ايده نو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ پکیجی 1/2 - 50 سانتی ایده نو

شلنگ پکیجی 1/2 - 50 سانتی ایده نو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 1/2 - 50 سانتی ایده نو..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ پکیجی 3/4 - 50 سانتی ایده نو

شلنگ پکیجی 3/4 - 50 سانتی ایده نو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 3/4 - 50 سانتی ایده نو..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ پكيجي "1/2 - 60 سانتي ايده نو

شلنگ پكيجي "1/2 - 60 سانتي ايده نو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 1/2 - 40 سانتی ایده نو..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ پکیجی 3/4 - 60 سانتی ایده نو

شلنگ پکیجی 3/4 - 60 سانتی ایده نو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ پکیجی 3/4 - 60 سانتی ایده نو..

برای قیمت تماس بگیرید

شلنگ گاز 3/4 ارغوان

شلنگ گاز 3/4 ارغوان

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید شلنگ گاز 3/4 ارغوان را از سایت خا..

برای قیمت تماس بگیرید

رسوب گیر مغناطیسی 1/2 ریابی

رسوب گیر مغناطیسی 1/2 ریابی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید رسوب گیر مغناطیسی 1/2 ریابی را از..

135,824تومان

سر شلنگی کروم 3/4 به 14 پکیجی

سر شلنگی کروم 3/4 به 14 پکیجی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید سر شلنگی کروم 3/4 به 14 پکیجی را ..

برای قیمت تماس بگیرید

مهره الیو 3/4 ریابی

مهره الیو 3/4 ریابی

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید مهره الیو 3/4 ریابی را از سایت خا..

41,969تومان

واشر لاستیکی 3/4 (مخصوص شیرآلات)

واشر لاستیکی 3/4 (مخصوص شیرآلات)

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانیدواشر لاستیکی 3/4 (مخصوص شیرآلات) ر..

برای قیمت تماس بگیرید

بست شلنگ گاز 3/4

بست شلنگ گاز 3/4

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید بست شلنگ گاز 3/4 را از سایت خانه ..

برای قیمت تماس بگیرید

شير پكيجي "1/2 اكونومي کد 1075 تكسا

شير پكيجي "1/2 اكونومي کد 1075 تكسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800 ر..

برای قیمت تماس بگیرید

شير پكيجي "1/2 كد 800 تکسا

شير پكيجي "1/2 كد 800 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800 ر..

برای قیمت تماس بگیرید

شير پكيجي "3/4 اكونومي کد 1080 تكسا

شير پكيجي "3/4 اكونومي کد 1080 تكسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 1/2 تکسا کد 800 ر..

برای قیمت تماس بگیرید

شير پكيجي "3/4 كد 820 تکسا

شير پكيجي "3/4 كد 820 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر پکیجی 3/4 تکسا کد 820 ر..

برای قیمت تماس بگیرید

شیر ربع گرد مینی "1/2 کد 810 تکسا

شیر ربع گرد مینی "1/2 کد 810 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر ربع گرد 1/2 مینی تکسا 8..

برای قیمت تماس بگیرید

شیر ربع گرد مینی "3/4 کد 830 تکسا

شیر ربع گرد مینی "3/4 کد 830 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر ربع گرد 3/4 مینی تکسا 8..

برای قیمت تماس بگیرید

شير صافي دار پكيجي "1/2 کد 870 تکسا

شير صافي دار پكيجي "1/2 کد 870 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر صافی توپیچ پکیجی 1/2 تک..

برای قیمت تماس بگیرید

شير صافي دار پكيجي "3/4 کد 880 تکسا

شير صافي دار پكيجي "3/4 کد 880 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شما می توانید شیر صافی توپیچ پکیجی 3/4 تک..

برای قیمت تماس بگیرید

صافی برنجی "1/2 کد 840 تکسا

صافی برنجی "1/2 کد 840 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید صافی برنجی دوسر توپیچ 1/2 تکسا 84..

برای قیمت تماس بگیرید

صافی برنجی روپیچ توپیچ "3/4 کد 850 تکسا

صافی برنجی روپیچ توپیچ "3/4 کد 850 تکسا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید صافی برنجی دوسر توپیچ 3/4 تکسا 85..

برای قیمت تماس بگیرید

رسوب گیر الکتراسونیک

رسوب گیر الکتراسونیک

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید رسوب گیر الکتراسونیک را از سایت خ..

برای قیمت تماس بگیرید

پلی فسفات Bita

پلی فسفات Bita

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید پلی فسفات Bita را از سایت خانه مط..

برای قیمت تماس بگیرید

فیلتر پلی فسفات لیما پاور پلاس

فیلتر پلی فسفات لیما پاور پلاس

یکی از مشکلات عمده آب شهری که باعث رسوب گرفتن در دستگاههای لوازم خانگی و خرابی آنها میشود سختی بالای آب و اصطلاحا گچ در آب می باشد . رسوب عبارت است از..

برای قیمت تماس بگیرید

پلی فسفات Bebeton

پلی فسفات Bebeton

یکی از مشکلات عمده آب شهری که باعث رسوب گرفتن در دستگاههای لوازم خانگی و خرابی آنها میشود سختی بالای آب و اصطلاحا گچ در آب می باشد . رسوب عبارت است از..

برای قیمت تماس بگیرید

پلی فسفات PSB

پلی فسفات PSB

یکی از مشکلات عمده آب شهری که باعث رسوب گرفتن در دستگاههای لوازم خانگی و خرابی آنها میشود سختی بالای آب و اصطلاحا گچ در آب می باشد . رسوب عبارت است از..

برای قیمت تماس بگیرید

پلی مگنت پلاس فیلبرتو

پلی مگنت پلاس فیلبرتو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید پلی مگنت پلاس فیلبرتو  را از..

برای قیمت تماس بگیرید

کارتریج پلی فسفات Bita

کارتریج پلی فسفات Bita

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید کارتریج پلی فسفات Bita را از سایت..

برای قیمت تماس بگیرید

نوار تفلون بنفش تهران

نوار تفلون بنفش تهران

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید نوار تفلون بنفش تهران را از سایت ..

برای قیمت تماس بگیرید

رسوب گیر مغناطیسی مگا فیلبرتو

رسوب گیر مغناطیسی مگا فیلبرتو

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید رسوب گیر مغناطیسی مگا فیلبرتو را ..

برای قیمت تماس بگیرید

نوار تفلون سبز تهران

نوار تفلون سبز تهران

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید نوار تفلون سبز تهران را از سایت خ..

برای قیمت تماس بگیرید

فیلتر مغناطیس مدار گرمایش Bita

فیلتر مغناطیس مدار گرمایش Bita

اگر دنبال راه حلی برای بهبود راندمان و عملکرد پکیج منزل خود هستید و میخواهید براده های معلق در سیستم مدار گرمایش پکیج شما در یک منطقه جمع آوری شود و ب..

برای قیمت تماس بگیرید

فیلتر مغناطیس مدار گرمایش PSB

فیلتر مغناطیس مدار گرمایش PSB

اگر دنبال راه حلی برای بهبود راندمان و عملکرد پکیج منزل خود هستید و میخواهید براده های معلق در سیستم مدار گرمایش پکیج شما در یک منطقه جمع آوری شود و ب..

برای قیمت تماس بگیرید

فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش مگسیون هلیکس

فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش مگسیون هلیکس

اگر دنبال راه حلی برای بهبود راندمان و عملکرد پکیج منزل خود هستید و میخواهید براده های معلق در سیستم مدار گرمایش پکیج شما در یک منطقه جمع آوری شود و ب..

برای قیمت تماس بگیرید

نوار تفلون قرمز (استار) تهران

نوار تفلون قرمز (استار) تهران

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید نوار تفلون قرمز (استار) تهران را ..

برای قیمت تماس بگیرید

فیلتر مغناطیس مدار گرمایش Bita (پک 10 عددی)

فیلتر مغناطیس مدار گرمایش Bita (پک 10 عددی)

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید فیلتر مغناطیس مدار گرمایش Bita (پ..

برای قیمت تماس بگیرید

نوار تفلون صورتی (خمیری) تهران

نوار تفلون صورتی (خمیری) تهران

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید نوار تفلون صورتی (خمیری) تهران را..

برای قیمت تماس بگیرید

محافظ برق پکیج ارت دار آریا

محافظ برق پکیج ارت دار آریا

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید محافظ برق پکیج ارت دار آریا را از..

برای قیمت تماس بگیرید

محافظ برق پکیج تک خانه بوتان

محافظ برق پکیج تک خانه بوتان

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید محافظ برق پکیج تک خانه بوتان را ا..

برای قیمت تماس بگیرید

محافظ برق پکیج ارت دار دو خانه بوتان

محافظ برق پکیج ارت دار دو خانه بوتان

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید محافظ برق پکیج ارت دار دو خانه بو..

برای قیمت تماس بگیرید

کیف سوزنی لوازم نصب پکیج

کیف سوزنی لوازم نصب پکیج

گروه تاسیساتی خانه مطبوع عرضه کننده لوازم نصب پکیج و رادیاتور به صورت پک های مختلف و قطعات جداگانه است. شمامی توانید کیف سوزنی لوازم نصب پکیج را از سا..

برای قیمت تماس بگیرید

نمایش 1 تا 50 از 50 (1 صفحه)