شلنگ آفتابه ( توالت )

شلنگ آفتابه مخصوص اتصال به شیر توالت ویا آفتابه است و در لوازم بهداشتی ساختمان کاربرد دارد. و در جنس های مختلف ساخته میشود و در کیفیت های مختلف تولید میگردد .

شلنگ آفتابه تمام برنج ریز یافت کروم 

شلنگ آفتابه تمام برنج ریز بافت طلایی

شلنگ آفتابه تمام برنج ریز بافت سفید

و 0000 


شلنگ آفتابه طلایی (ریز بافت تمام برنج ) ایده نو

شلنگ آفتابه طلایی (ریز بافت تمام برنج ) ایده نو

شلنگ آفتابه از نمونه شلنگ هایی است که در تاسیسات بهداشتی ساختمان به شیر آفتابه متصل میگردد. یکسر اسن شلنگ پلاتور ( کاهنده فشار ) به همراه صافی است و ط..

154,375تومان

شلنگ آفتابه طلایی (ریز بافت تمام فلز ) ایده نو

شلنگ آفتابه طلایی (ریز بافت تمام فلز ) ایده نو

شلنگ آفتابه از نمونه شلنگ هایی است که در تاسیسات بهداشتی ساختمان به شیر آفتابه متصل میگردد. یکسر اسن شلنگ پلاتور ( کاهنده فشار ) به همراه صافی است و ط..

95,875تومان

شلنگ آفتابه پلاستيكي سفید ایده نو

شلنگ آفتابه پلاستيكي سفید ایده نو

شلنگ آفتابه از نمونه شلنگ هایی است که در تاسیسات بهداشتی ساختمان به شیر آفتابه متصل میگردد. این مدل از شلنگ از پلاستیک کامل ساخته شده البته پلاستیک با..

14,219تومان

شلنگ آفتابه کروم ( تمام برنج ) ایده نو

شلنگ آفتابه کروم ( تمام برنج ) ایده نو

شلنگ آفتابه از نمونه شلنگ هایی است که در تاسیسات بهداشتی ساختمان به شیر آفتابه متصل میگردد. یکسر اسن شلنگ پلاتور ( کاهنده فشار ) به همراه صافی است و ط..

81,250تومان

شلنگ آفتابه کروم (ریز بافت تمام برنج ) ایده نو

شلنگ آفتابه کروم (ریز بافت تمام برنج ) ایده نو

شلنگ آفتابه از نمونه شلنگ هایی است که در تاسیسات بهداشتی ساختمان به شیر آفتابه متصل میگردد. یکسر اسن شلنگ پلاتور ( کاهنده فشار ) به همراه صافی است و ط..

125,938تومان

شلنگ آفتابه کروم (ریز بافت تمام فلز ) ایده نو

شلنگ آفتابه کروم (ریز بافت تمام فلز ) ایده نو

شلنگ آفتابه از نمونه شلنگ هایی است که در تاسیسات بهداشتی ساختمان به شیر آفتابه متصل میگردد. یکسر اسن شلنگ پلاتور ( کاهنده فشار ) به همراه صافی است و ط..

82,063تومان

شلنگ آفتابه کروم (پولیش ) ایده نو

شلنگ آفتابه کروم (پولیش ) ایده نو

شلنگ آفتابه از نمونه شلنگ هایی است که در تاسیسات بهداشتی ساختمان به شیر آفتابه متصل میگردد. یکسر اسن شلنگ پلاتور ( کاهنده فشار ) به همراه صافی است و ط..

65,813تومان

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)