شلنگ رابط

شلنگ رابط "3/8 - 20 سانت هیدورتک

شلنگ رابط "3/8 - 20 سانت هیدورتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

30,432تومان

شلنگ رابط "3/8 - 30 سانت هیدورتک

شلنگ رابط "3/8 - 30 سانت هیدورتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

33,408تومان

شلنگ رابط "3/8 - 40 سانت هیدورتک

شلنگ رابط "3/8 - 40 سانت هیدورتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

36,576تومان

شلنگ رابط "3/8 - 50 سانت هیدورتک

شلنگ رابط "3/8 - 50 سانت هیدورتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

39,840تومان

شلنگ رابط "1/2 - 20 سانت هیدروتک

شلنگ رابط "1/2 - 20 سانت هیدروتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

36,576تومان

شلنگ رابط "1/2 - 30 سانت هیدروتک

شلنگ رابط "1/2 - 30 سانت هیدروتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

39,648تومان

شلنگ رابط "1/2 - 40 سانت هیدروتک

شلنگ رابط "1/2 - 40 سانت هیدروتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

42,816تومان

شلنگ رابط "1/2 - 50 سانت هیدروتک

شلنگ رابط "1/2 - 50 سانت هیدروتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

46,080تومان

شلنگ تبدیلی مهره "1/2 و مغزی "3/8 - 10 سانت هیدروتک

شلنگ تبدیلی مهره "1/2 و مغزی "3/8 - 10 سانت هیدروتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

30,912تومان

شلنگ تبدیلی مهره "1/2 و مغزی "3/8 - 20 سانت هیدروتک

شلنگ تبدیلی مهره "1/2 و مغزی "3/8 - 20 سانت هیدروتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

33,792تومان

شلنگ تبدیلی مهره "1/2 و مغزی "3/8 - 30 سانت هیدروتک

شلنگ تبدیلی مهره "1/2 و مغزی "3/8 - 30 سانت هیدروتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

36,864تومان

شلنگ تبدیلی مهره "1/2 و مغزی "3/8 - 40 سانت هیدروتک

شلنگ تبدیلی مهره "1/2 و مغزی "3/8 - 40 سانت هیدروتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

40,032تومان

شلنگ تبدیلی مهره "3/8 و مغزی "1/2 - 10 سانت هیدروتک

شلنگ تبدیلی مهره "3/8 و مغزی "1/2 - 10 سانت هیدروتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

30,912تومان

شلنگ تبدیلی مهره "3/8 و مغزی "1/2 - 20 سانت هیدروتک

شلنگ تبدیلی مهره "3/8 و مغزی "1/2 - 20 سانت هیدروتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

33,792تومان

شلنگ تبدیلی مهره "3/8 و مغزی "1/2 - 30 سانت هیدروتک

شلنگ تبدیلی مهره "3/8 و مغزی "1/2 - 30 سانت هیدروتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

36,864تومان

شلنگ تبدیلی مهره "3/8 و مغزی "1/2 - 40 سانت هیدروتک

شلنگ تبدیلی مهره "3/8 و مغزی "1/2 - 40 سانت هیدروتک

شیلنگ لوله  توخالی و انعطاف‌پذیر است که برای حملِ سیالات&nbs..

40,032تومان

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)