منابع تحت فشار

شما می توانید برای خرید منابع تحت فشار صبا پمپ ساحل از گروه تاسیساتی خانه مطبوع،  از طریق راههای ارتباطی موجود در سایت اقدام فرمایید. 


جزئیات این دسته

منبع تحت فشار 24 لیتری وال

منبع تحت فشار 24 لیتری وال

منبع تحت فشار 24 لیتری وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات است. ویژگ..

740,000تومان

منبع تحت فشار 8 لیتری ZB

منبع تحت فشار 8 لیتری ZB

منبع تحت فشار 8 لیتری با تیوپ درجه 1 صبا یکی از انواع منابع تحت فشار صبا پمپ ساحل است. تمامی منابع فلزی تحت فشار دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت..

برای قیمت تماس بگیرید

منبع تحت فشار 20 لیتری ZB تیوپ ایرانی

منبع تحت فشار 20 لیتری ZB تیوپ ایرانی

منبع تحت فشار 20 لیتری با تیوپ درجه 1 صبا یکی از انواع منابع تحت فشار صبا پمپ ساحل است. تمامی منابع فلزی تحت فشار دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کار..

256,300تومان

منبع تحت فشار 40 لیتری وال

منبع تحت فشار 40 لیتری وال

منبع تحت فشار 40 لیتری وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات است. ویژگ..

1,320,000تومان

منبع تحت فشار 28 لیتری ZB تیوپ ایرانی

منبع تحت فشار 28 لیتری ZB تیوپ ایرانی

منبع تحت فشار 28 لیتری با تیوپ درجه 1 ZB یکی از انواع منابع تحت فشار صبا پمپ ساحل است. تمامی منابع فلزی تحت فشار دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت..

275,000تومان

منبع تحت فشار 60 لیتری (بدون درجه) وال

منبع تحت فشار 60 لیتری (بدون درجه) وال

منبع تحت فشار 60 لیتری (بدون درجه) وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات اس..

1,950,000تومان

منبع تحت فشار 28 لیتری ZB تیوپ ایتالیا

منبع تحت فشار 28 لیتری ZB تیوپ ایتالیا

منبع تحت فشار 20 لیتری با تیوپ درجه 1 ZB یکی از انواع منابع تحت فشار صبا پمپ ساحل است. تمامی منابع فلزی تحت فشار دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت..

برای قیمت تماس بگیرید

منبع تحت فشار 60 لیتری (درجه دار) وال

منبع تحت فشار 60 لیتری (درجه دار) وال

منبع تحت فشار 60 لیتری (درجه دار) وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات است..

2,050,000تومان

منبع تحت فشار 28 لیتری پلیمری صبا

منبع تحت فشار 28 لیتری پلیمری صبا

منبع تحت فشار 28 لیتری پلیمری یکی از انواع منابع تحت فشار صبا پمپ ساحل است. منابع پلیمری تحت فشار دارای 12 ماه ضمانت بدنه و 6 ماه گارانتی تیوپ است و د..

575,000تومان

منبع تحت فشار 80 لیتری (بدون درجه) وال

منبع تحت فشار 80 لیتری (بدون درجه) وال

منبع تحت فشار 80 لیتری (بدون درجه) وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات اس..

2,550,000تومان

منبع تحت فشار 80 لیتری (درجه دار) وال

منبع تحت فشار 80 لیتری (درجه دار) وال

منبع تحت فشار 80 لیتری (درجه دار) وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات است..

2,650,000تومان

منبع تحت فشار 100 لیتری (بدون درجه) وال

منبع تحت فشار 100 لیتری (بدون درجه) وال

منبع تحت فشار 100 لیتری (بدون درجه) وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات ا..

2,780,000تومان

منبع تحت فشار 100 لیتری (درجه دار) وال

منبع تحت فشار 100 لیتری (درجه دار) وال

منبع تحت فشار 100 لیتری (درجه دار) وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات اس..

2,880,000تومان

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)