منابع تحت فشار

شما می توانید برای خرید منابع تحت فشار صبا پمپ ساحل از گروه تاسیساتی خانه مطبوع،  از طریق راههای ارتباطی موجود در سایت اقدام فرمایید. 


جزئیات این دسته


تیوپ PEDROLO

تیوپ PEDROLO

تیوپ PEDROLO مناسب برای کلیه منابع تحت فشار با دهانه 80 می باشد و برای منابع تحت فشار پلیمری سولار و تراست مورد استفاده قرار میگیرد ...

برای قیمت تماس بگیرید

منبع تحت فشار 24 لیتری وال

منبع تحت فشار 24 لیتری وال

منبع تحت فشار 24 لیتری وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات است. ویژگ..

1,000,000تومان

منبع تحت فشار 8 لیتری زلمیت

منبع تحت فشار 8 لیتری زلمیت

منبع 8 لیتری پارس مناسب برای مکان هایی مصرف آب پایینی دارند و می توانند 8 لیتر آب ذخیره داشته باشند منبع تحت فشار 8 لیتری پارس تولید شده از ورق 0.7 ..

300,000تومان

منبع تحت فشار 20 لیتری زلمیت

منبع تحت فشار 20 لیتری زلمیت

منبع 20 لیتری پارس مناسب برای مکان هایی مصرف آب پایینی دارند و می توانند 20 لیتر آب ذخیره داشته باشند منبع تحت فشار 20 لیتری پارس تولید شده از ..

400,000تومان

منبع تحت فشار 40 لیتری وال

منبع تحت فشار 40 لیتری وال

منبع تحت فشار 40 لیتری وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات است. ویژگ..

1,780,000تومان

منبع تحت فشار 24 لیتری زلمیت

منبع تحت فشار 24 لیتری زلمیت

منبع تحت فشار 24 لیتری پارس مناسب برای مکان هایی مصرف آب پایینی دارند و می توانند 24 لیتر آب ذخیره داشته باشند منبع تحت فشار 24 لیتری پارس ..

412,000تومان

منبع تحت فشار 60 لیتری (بدون درجه) وال

منبع تحت فشار 60 لیتری (بدون درجه) وال

منبع تحت فشار 60 لیتری (بدون درجه) وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات اس..

2,630,000تومان

منبع تحت فشار 28 لیتری زلمیت

منبع تحت فشار 28 لیتری زلمیت

منبع 28 لیتری پارس مناسب برای مکان هایی مصرف آب پایینی دارند و می توانند 28 لیتر آب ذخیره داشته باشند منبع تحت فشار 28 لیتری پارس تولید شده از ..

450,000تومان

منبع تحت فشار 60 لیتری (درجه دار) وال

منبع تحت فشار 60 لیتری (درجه دار) وال

منبع تحت فشار 60 لیتری (درجه دار) وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات است..

2,770,000تومان

منبع تحت فشار 28 لیتری تراست

منبع تحت فشار 28 لیتری تراست

منبع تحت فشار 28 لیتری پلیمری یکی از انواع منابع تحت فشار صبا پمپ ساحل است. منابع پلیمری تحت فشار دارای 12 ماه ضمانت بدنه و 6 ماه گارانتی تیوپ است و د..

780,000تومان

منبع تحت فشار 28 لیتری زلمیت صادراتی ( تیوپ ایرانی)

منبع تحت فشار 28 لیتری زلمیت صادراتی ( تیوپ ایرانی)

منبع تحت فشار 28 لیتری پارس صادراتی مناسب برای مکان هایی مصرف آب پایینی دارند و می توانند 28 لیتر آب ذخیره داشته باشند منبع تحت فشار 28 لیتری پ..

590,000تومان

منبع تحت فشار 80 لیتری (بدون درجه) وال

منبع تحت فشار 80 لیتری (بدون درجه) وال

منبع تحت فشار 80 لیتری (بدون درجه) وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات اس..

3,440,000تومان

منبع تحت فشار 28 لیتری زلمیت صادراتی ( تیوپ صفا )

منبع تحت فشار 28 لیتری زلمیت صادراتی ( تیوپ صفا )

منبع تحت فشار 28 لیتری پارس صادراتی مناسب برای مکان هایی مصرف آب پایینی دارند و می توانند 28 لیتر آب ذخیره داشته باشند منبع تحت فشار 28 لیتری پ..

730,000تومان

منبع تحت فشار 80 لیتری (درجه دار) وال

منبع تحت فشار 80 لیتری (درجه دار) وال

منبع تحت فشار 80 لیتری (درجه دار) وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات است..

3,580,000تومان

منبع تحت فشار 100 لیتری (بدون درجه) وال

منبع تحت فشار 100 لیتری (بدون درجه) وال

منبع تحت فشار 100 لیتری (بدون درجه) وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات ا..

3,750,000تومان

منبع تحت فشار 60 لیتری درجه دار زلمیت ( تیوپ 50-80 صفا )

منبع تحت فشار 60 لیتری درجه دار زلمیت ( تیوپ 50-80 صفا )

منبع تحت فشار 60 لیتری درجه دار پارس مناسب برای مکان هایی از قبیل ساختمان های 6 واحدی و می توانند 60 لیتر آب ذخیره داشته باشند منبع تحت فشار 60..

2,700,000تومان

منبع تحت فشار 100 لیتری (درجه دار) وال

منبع تحت فشار 100 لیتری (درجه دار) وال

منبع تحت فشار 100 لیتری (درجه دار) وال دارای 12 ماه ضمانت تعویض و دارای کارت گارانتی می باشند که این خود دلیلی بر اطمینان از کیفیت بالا این محصولات اس..

3,890,000تومان

منبع تحت فشار 80 لیتری درجه دار زلمیت ( تیوپ 80-100 صفا )

منبع تحت فشار 80 لیتری درجه دار زلمیت ( تیوپ 80-100 صفا )

منبع تحت فشار 80 لیتری درجه دار پارس مناسب برای مکان هایی از قبیل ساختمان های 8 واحدی و می توانند 80 لیتر آب ذخیره داشته باشند منبع تحت فشار 80..

3,200,000تومان

منبع تحت فشار 100 لیتری درجه دار زلمیت ( تیوپ 80-100 صفا )

منبع تحت فشار 100 لیتری درجه دار زلمیت ( تیوپ 80-100 صفا )

منبع تحت فشار 100 لیتری درجه دار پارس مناسب برای مکان هایی از قبیل ساختمان های 10 واحدی و می توانند 100 لیتر آب ذخیره داشته باشند منبع تحت فشار..

3,450,000تومان

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)