راد پمپ

راد پمپ

گروه صنعتی رادپمپ با هدف تولید محصولاتی با کیفیت برتر و مطابق با استانداردهای جهانی کار تولید را آغاز نمود. امروزه با توجه به رشد روز افزون صنعت و تکنولوژی, استفاده از ماشین آلات مدرن در بخش های مختلف تولید صنعتی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. گروه صنعتی رادپمپ در راستای نیل به اهداف عالیه خود و در جهت افزایش سطح کیفی محصولات,  از جدیدترین ماشین آلات و ابزار مدرن روز دنیا برای تولید قطعات مطابق با استانداردهای روز جهانی بهره گرفته است .

گروه صنعتی رادپمپ , پمپ هایی را طراحی و تولید نموده است که همسو با مصرف بهینه انرژی باشد و علاوه برآن می توان به افزایش میزان پروانه ها که در نهایت به کاهش 30 درصدی میزان برق مصرفی, در پمپ های تولید شده در گروه صنعتی رادپمپ می شود , را نام برد.


کفکش تک جداره 1 پروانه استیل راد مدل 12TTS01

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل راد مدل 12TTS01

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل راد مدل 12TTS01 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولی..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 12TTS01

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 12TTS01

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 12TTS01 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق ب..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل راد مدل 9TTS02

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل راد مدل 9TTS02

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل راد مدل 9TTS02 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولید..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 9TTS02

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 9TTS02

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 9TTS02 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق به..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 5 پروانه استیل راد مدل 3TTS05

کفکش تک جداره 5 پروانه استیل راد مدل 3TTS05

کفکش تک جداره 5 پروانه استیل راد مدل 3TTS05 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولید..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 5 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 3TTS05

کفکش تک جداره 5 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 3TTS05

کفکش تک جداره 5 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 3TTS05 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق به..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 7 پروانه استیل راد مدل 3TTS07

کفکش تک جداره 7 پروانه استیل راد مدل 3TTS07

کفکش تک جداره 7 پروانه استیل راد مدل 3TTS07 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولید..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 7 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 3TTS07

کفکش تک جداره 7 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 3TTS07

کفکش تک جداره 7 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 3TTS07 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق به..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 9 پروانه استیل راد مدل 3TTS09

کفکش تک جداره 9 پروانه استیل راد مدل 3TTS09

کفکش تک جداره 9 پروانه استیل راد مدل 3TTS09 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولید..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل راد مدل T18SS01

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل راد مدل T18SS01

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل راد مدل T18SS01 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولی..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T18SS01

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T18SS01

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T18SS01 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق ب..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل راد مدل T18SS02

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل راد مدل T18SS02

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل راد مدل T18SS02 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولی..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T18SS02

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T18SS02

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T18SS02 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق ب..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 3 پروانه استیل راد مدل T18SS03

کفکش تک جداره 3 پروانه استیل راد مدل T18SS03

کفکش تک جداره 3 پروانه استیل راد مدل T18SS03 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولی..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 3 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T18SS03

کفکش تک جداره 3 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T18SS03

کفکش تک جداره 3 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T18SS03 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق ب..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 3 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T13SS03

کفکش تک جداره 3 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T13SS03

کفکش تک جداره 3 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T13SS03 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق ب..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 6 پروانه استیل راد مدل T10SS06

کفکش تک جداره 6 پروانه استیل راد مدل T10SS06

کفکش تک جداره 6 پروانه استیل راد مدل T10SS06 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولی..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 6 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T10SS06

کفکش تک جداره 6 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T10SS06

کفکش تک جداره 6 پروانه استیل فلوتردار راد مدل T10SS06 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق ب..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش دو جداره 2 پروانه استیل راد مدل 2ASN 4/2

کفکش دو جداره 2 پروانه استیل راد مدل 2ASN 4/2

کفکش دو جداره 2 پروانه استیل راد مدل 2ASN 4/2  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهی..

6,741,000تومان

کفکش دو جداره 1 اسب 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2ASN 4/2

کفکش دو جداره 1 اسب 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2ASN 4/2

کفکش دو جداره 1 اسب 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2ASN 4/2 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصر..

7,174,350تومان

کفکش دو جداره 1.2 اسب 3 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2ASN 4/3

کفکش دو جداره 1.2 اسب 3 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2ASN 4/3

کفکش دو جداره 1.2 اسب 3 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2ASN 4/3 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با م..

7,704,000تومان

کفکش دو جداره 1.5 اسب 4 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2ASN 4/4

کفکش دو جداره 1.5 اسب 4 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2ASN 4/4

کفکش دو جداره 1.5 اسب 4 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2ASN 4/4  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآم..

8,137,350تومان

کفکش دو جداره 1.5 اسب 5 پروانه استیل راد مدل 2ASN 4/5

کفکش دو جداره 1.5 اسب 5 پروانه استیل راد مدل 2ASN 4/5

کفکش دو جداره 1.5 اسب 5 پروانه استیل راد مدل 2ASN 4/5  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف..

8,455,140تومان

کفکش دو جداره 1.5 اسب 5 پروانه استیل راد مدل 2ASN 4/5

کفکش دو جداره 1.5 اسب 5 پروانه استیل راد مدل 2ASN 4/5

کفکش دو جداره 1.5 اسب 5 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2ASN 4/5  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآم..

8,734,410تومان

کفکش دو جداره 3 اسب 8 پروانه استیل راد مدل 2ASN 4/8

کفکش دو جداره 3 اسب 8 پروانه استیل راد مدل 2ASN 4/8

کفکش دو جداره 3 اسب 8 پروانه استیل راد مدل 2ASN 4/8  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف ب..

11,151,540تومان

کفکش دو جداره 1.5 اسب 2 پروانه استیل راد مدل 2AS 6/2

کفکش دو جداره 1.5 اسب 2 پروانه استیل راد مدل 2AS 6/2

کفکش دو جداره 1.5 اسب 2 پروانه استیل راد مدل 2AS 6/2  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف ..

8,098,830تومان

کفکش دو جداره 1.5 اسب 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2AS 6/2

کفکش دو جداره 1.5 اسب 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2AS 6/2

کفکش دو جداره 1.5 اسب 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2AS 6/2 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مص..

8,532,180تومان

کفکش دو جداره 2 اسب 3 پروانه استیل راد مدل 2AS 6/3

کفکش دو جداره 2 اسب 3 پروانه استیل راد مدل 2AS 6/3

کفکش دو جداره 2 اسب 3 پروانه استیل راد مدل 2AS 6/3 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهین..

9,264,060تومان

کفکش دو جداره 2 اسب 3 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2AS 6/3

کفکش دو جداره 2 اسب 3 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2AS 6/3

کفکش دو جداره 2 اسب 3 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2AS 6/3 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف..

9,697,410تومان

کفکش دو جداره 2 اسب 4 پروانه استیل راد مدل 2AS 6/4

کفکش دو جداره 2 اسب 4 پروانه استیل راد مدل 2AS 6/4

کفکش دو جداره 2 اسب 4 پروانه استیل راد مدل 2AS 6/4  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف بر..

9,745,560تومان

کفکش دو جداره 3 اسب 6 پروانه استیل راد مدل 2AS 6/6

کفکش دو جداره 3 اسب 6 پروانه استیل راد مدل 2AS 6/6

کفکش دو جداره 3 اسب 6 پروانه استیل راد مدل 2AS 6/6  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف بر..

11,151,540تومان

کفکش دو جداره 1.5 اسب 1 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2VS27 9/1

کفکش دو جداره 1.5 اسب 1 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2VS27 9/1

کفکش دو جداره 1.5 اسب 1 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2VS27 9/1  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآ..

8,946,270تومان

کفکش دو جداره 2 اسب 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2VS18 9/2

کفکش دو جداره 2 اسب 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2VS18 9/2

کفکش دو جداره 2 اسب 2 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 2VS18 9/2  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد..

9,321,840تومان

کفکش دو جداره 3 اسب 3 پروانه استیل راد مدل 2VS18 9/3

کفکش دو جداره 3 اسب 3 پروانه استیل راد مدل 2VS18 9/3

کفکش دو جداره 3 اسب 3 پروانه استیل راد مدل 2VS18 9/3 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق به..

10,775,970تومان

کفکش دو جداره 3 اسب 5 پروانه استیل راد مدل 2VS13 9/5

کفکش دو جداره 3 اسب 5 پروانه استیل راد مدل 2VS13 9/5

کفکش دو جداره 3 اسب 5 پروانه استیل راد مدل 2VS13 9/5 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق به..

11,151,540تومان

كف كش دو جداره 1.5 اسب 5 پروانه استیل فلوتر دار  2ASN 4/5

كف كش دو جداره 1.5 اسب 5 پروانه استیل فلوتر دار 2ASN 4/5

كف كش دو جداره 1.5 اسب 5 پروانه استیل فلوتر دار  2ASN 4/5  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآم..

9,167,760تومان

كف كش دو جداره 1.7 اسب 6 پروانه  استیل 2ASN 4/6

كف كش دو جداره 1.7 اسب 6 پروانه استیل 2ASN 4/6

كف كش دو جداره 1.7 اسب 6 پروانه  استیل 2ASN 4/6   یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با..

9,552,960تومان

كف كش دو جداره 1.7 اسب 6 پروانه استیل فلوتر دار 2ASN 4/6

كف كش دو جداره 1.7 اسب 6 پروانه استیل فلوتر دار 2ASN 4/6

كف كش دو جداره 1.7 اسب 6 پروانه استیل فلوتر دار 2ASN 4/6   یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآم..

9,986,310تومان

کفکش شناور 0.75 اسب 2 پروانه راد مدل 5SS02-137

کفکش شناور 0.75 اسب 2 پروانه راد مدل 5SS02-137

کفکش شناور 0.75 اسب 2 پروانه راد مدل 5SS02-137  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق به..

6,548,400تومان

کفکش شناور 0.75 اسب 2 پروانه فلوتردار راد مدل 5SS02-137

کفکش شناور 0.75 اسب 2 پروانه فلوتردار راد مدل 5SS02-137

کفکش شناور 0.75 اسب 2 پروانه فلوتردار راد مدل 5SS02-137  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مص..

6,981,750تومان

کفکش شناور 1 اسب 3 پروانه راد مدل 5SS03-137

کفکش شناور 1 اسب 3 پروانه راد مدل 5SS03-137

کفکش شناور 1 اسب 3 پروانه راد مدل 5SS03-137  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه..

7,704,000تومان

کفکش شناور 1 اسب 3 پروانه فلوتردار راد مدل 5SS03-137

کفکش شناور 1 اسب 3 پروانه فلوتردار راد مدل 5SS03-137

کفکش شناور 1 اسب 3 پروانه فلوتردار راد مدل 5SS03-137  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف ..

8,137,350تومان

کفکش شناور 1.2 اسب 4 پروانه راد مدل 5SS04-137

کفکش شناور 1.2 اسب 4 پروانه راد مدل 5SS04-137

کفکش شناور 1.2 اسب 4 پروانه راد مدل 5SS04-137  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهی..

8,021,790تومان

کفکش شناور 1.2 اسب 4 پروانه فلوتردار  راد مدل 5SS04-137

کفکش شناور 1.2 اسب 4 پروانه فلوتردار راد مدل 5SS04-137

کفکش شناور 1.2 اسب 4 پروانه فلوتردار  راد مدل 5SS04-137  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد ..

8,455,140تومان

کفکش شناور 2 اسب 6 پروانه راد مدل 5SS06-137

کفکش شناور 2 اسب 6 پروانه راد مدل 5SS06-137

کفکش شناور 2 اسب 6 پروانه راد مدل 5SS06-137  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه..

9,552,960تومان

کفکش شناور 2 اسب 6 پروانه فلوتردار راد مدل 5SS06-137

کفکش شناور 2 اسب 6 پروانه فلوتردار راد مدل 5SS06-137

کفکش شناور 2 اسب 6 پروانه فلوتردار راد مدل 5SS06-137  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف ..

9,986,310تومان

کفکش شناور 3 اسب 9 پروانه راد مدل 5SS09-137

کفکش شناور 3 اسب 9 پروانه راد مدل 5SS09-137

کفکش شناور 3 اسب 9 پروانه راد مدل 5SS09-137 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولید..

11,151,540تومان

کفکش شناور 3 اسب 11 پروانه راد مدل 5SS011-137

کفکش شناور 3 اسب 11 پروانه راد مدل 5SS011-137

کفکش شناور 3 اسب 11 پروانه راد مدل 5SS011-137  یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهی..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش شناور 1 اسب 1 پروانه راد مدل 12SS01-137

کفکش شناور 1 اسب 1 پروانه راد مدل 12SS01-137

کفکش شناور 1 اسب 1 پروانه راد مدل 12SS01-137 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولی..

6,548,400تومان

کفکش شناور 1 اسب 1 پروانه فلوتردار راد مدل 12SS01-137

کفکش شناور 1 اسب 1 پروانه فلوتردار راد مدل 12SS01-137

کفکش شناور 1 اسب 1 پروانه فلوتردار راد مدل 12SS01-137 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق ب..

6,981,750تومان

نمایش 1 تا 50 از 73 (2 صفحه)