پمپ ایکار

شما می توانید در این دسته تمام محصولات پمپ ایکار را مشاهده نمایید. 


پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل QB60

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل QB60

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل QB60 از انواع پمپ های ایکار می باشد، که جهت انتقال آب تمیز مورد استفاده قرار می گردد. این مدل پمپ ایکار  از..

836,000تومان

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل IM45

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل IM45

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل IM45 از انواع پمپ های ایکار می باشد، که جهت انتقال آب تمیز مورد استفاده قرار می گردد. این مدل پمپ ایکار  از..

874,500تومان

پمپ جتي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IAM100-P

پمپ جتي تكفاز 1 اسب ایکار مدل IAM100-P

پمپ جتي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IAM100-P برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خا..

1,786,900تومان

پمپ جتي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IAM100-S

پمپ جتي تكفاز 1 اسب ایکار مدل IAM100-S

پمپ جتي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IAM100-S برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خا..

1,851,100تومان

پمپ بشقابي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IM100-P

پمپ بشقابي تكفاز 1 اسب ایکار مدل IM100-P

 پمپ بشقابي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IM100-P برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی آن مشابه آب باشد. مناسب برای تامین..

1,669,200تومان

پمپ بشقابي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IM100-S

پمپ بشقابي تكفاز 1 اسب ایکار مدل IM100-S

پمپ بشقابي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IM100-S برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی آن مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار ..

1,712,000تومان

پمپ دو پروانه تكفاز 1.5 اسب ایکار مدل IB160-S

پمپ دو پروانه تكفاز 1.5 اسب ایکار مدل IB160-S

پمپ دو پروانه تكفاز 1.5 اسب ایکار مدل IB160-S برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی آن مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آ..

3,349,100تومان

پمپ دو پروانه تكفاز 2 اسب ایکار مدل IB210-S

پمپ دو پروانه تكفاز 2 اسب ایکار مدل IB210-S

پمپ دو پروانه تكفاز 2 اسب ایکار مدل IB210-S برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی آن مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب ..

3,498,900تومان

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)