پمپ ایکار

شما می توانید در این دسته تمام محصولات پمپ ایکار را مشاهده نمایید. 


پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل QB60

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل QB60

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل QB60 از انواع پمپ های ایکار می باشد، که جهت انتقال آب تمیز مورد استفاده قرار می گردد. این مدل پمپ ایکار  از..

931,260تومان

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل IM45

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل IM45

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل IM45 از انواع پمپ های ایکار می باشد، که جهت انتقال آب تمیز مورد استفاده قرار می گردد. این مدل پمپ ایکار  از..

987,360تومان

پمپ جتي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IAM100-P

پمپ جتي تكفاز 1 اسب ایکار مدل IAM100-P

پمپ جتي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IAM100-P برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خا..

1,991,550تومان

پمپ جتي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IAM100-S

پمپ جتي تكفاز 1 اسب ایکار مدل IAM100-S

پمپ جتي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IAM100-S برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خا..

2,120,580تومان

پمپ بشقابي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IM100-P

پمپ بشقابي تكفاز 1 اسب ایکار مدل IM100-P

 پمپ بشقابي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IM100-P برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی آن مشابه آب باشد. مناسب برای تامین..

1,851,300تومان

پمپ بشقابي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IM100-S

پمپ بشقابي تكفاز 1 اسب ایکار مدل IM100-S

پمپ بشقابي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IM100-S برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی آن مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار ..

1,941,060تومان

پمپ دو پروانه تكفاز 1.5 اسب ایکار مدل IB160-S

پمپ دو پروانه تكفاز 1.5 اسب ایکار مدل IB160-S

پمپ دو پروانه تكفاز 1.5 اسب ایکار مدل IB160-S برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی آن مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آ..

3,702,600تومان

پمپ دو پروانه تكفاز 2 اسب ایکار مدل IB210-S

پمپ دو پروانه تكفاز 2 اسب ایکار مدل IB210-S

پمپ دو پروانه تكفاز 2 اسب ایکار مدل IB210-S برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی آن مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب ..

3,848,460تومان

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)