پمپ ها

شما می توانید برای خرید این محصول از طریق راههای ارتباطی موجود در سایت اقدام فرمایید. 


جزئیات این دسته


موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD1100T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD1100T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD1100T=(IR) یکی از انواع پمپ های استریم است. موتورهای تک شناور استریم جز پمپ های سبک وزن با نصب آسان هستند، به همین د..

برای قیمت تماس بگیرید

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD1500T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD1500T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD1500T=(IR) یکی از انواع پمپ های استریم است. موتورهای تک شناور استریم جز پمپ های سبک وزن با نصب آسان هستند، به همین د..

برای قیمت تماس بگیرید

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD2200T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD2200T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD2200T=(IR) یکی از انواع پمپ های استریم است. موتورهای تک شناور استریم جز پمپ های سبک وزن با نصب آسان هستند، به همین د..

برای قیمت تماس بگیرید

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD3000T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD3000T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD3000T=(IR) یکی از انواع پمپ های استریم است. موتورهای تک شناور استریم جز پمپ های سبک وزن با نصب آسان هستند، به همین د..

برای قیمت تماس بگیرید

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD4000T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD4000T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD4000T=(IR) یکی از انواع پمپ های استریم است. موتورهای تک شناور استریم جز پمپ های سبک وزن با نصب آسان هستند، به همین د..

برای قیمت تماس بگیرید

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD5500T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD5500T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD5500T=(IR) یکی از انواع پمپ های استریم است. موتورهای تک شناور استریم جز پمپ های سبک وزن با نصب آسان هستند، به همین د..

برای قیمت تماس بگیرید

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD7500T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD7500T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SD7500T=(IR) یکی از انواع پمپ های استریم است. موتورهای تک شناور استریم جز پمپ های سبک وزن با نصب آسان هستند، به همین د..

برای قیمت تماس بگیرید

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS0.75S=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS0.75S=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS0.75S=(IR) یکی از انواع پمپ های استریم است. موتورهای تک شناور استریم جز پمپ های سبک وزن با نصب آسان هستند، به همین ..

برای قیمت تماس بگیرید

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS1.1S=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS1.1S=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS1.1S=(IR) یکی از انواع پمپ های استریم است. موتورهای تک شناور استریم جز پمپ های سبک وزن با نصب آسان هستند، به همین د..

برای قیمت تماس بگیرید

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS1.5S=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS1.5S=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS1.5S=(IR) یکی از انواع پمپ های استریم است. موتورهای تک شناور استریم جز پمپ های سبک وزن با نصب آسان هستند، به همین د..

برای قیمت تماس بگیرید

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS2.2S=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS2.2S=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS2.2S=(IR) یکی از انواع پمپ های استریم است. موتورهای تک شناور استریم جز پمپ های سبک وزن با نصب آسان هستند، به همین د..

برای قیمت تماس بگیرید

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS3T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS3T=(IR)

موتور تك شناور مجزا استریم مدل 4SDS3T=(IR) یکی از انواع پمپ های استریم است. موتورهای تک شناور استریم جز پمپ های سبک وزن با نصب آسان هستند، به همین دلی..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ 0/5 اسب محیطی هاچاسو مدل VPM60

پمپ 0/5 اسب محیطی هاچاسو مدل VPM60

پمپ های محیطی از جمله متداول ترین پمپ ها دربازار ایران می باشند، این محصول برای انتقال آب تمیز طراحی شده و در مواردی از قبیل آبرسانی خانگی برای ساختما..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ 1 اسب جتی پروانه نوریل هاچاسو مدل CAM100

پمپ 1 اسب جتی پروانه نوریل هاچاسو مدل CAM100

پمپ 1 اسب جتی پروانه نوریل هاچاسو مدل CAM100  از نوع پمپ های سانترفیوژی تک پروانه جتی  می باشد.  این پمپ ها دارای هسته اصلی ا..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SD10/18=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SD10/18=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SD10/18=(IR) یکی از انواع پمپ های برند استریم است. شرکت استریم از معروف ترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات صنعتی مانند:&..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SD10/21=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SD10/21=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SD10/21=(IR) یکی از انواع پمپ های برند استریم است. شرکت استریم از معروف ترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات صنعتی مانند:&..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SD6/20=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SD6/20=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SD6/20=(IR) یکی از انواع پمپ های برند استریم است. شرکت استریم از معروف ترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات صنعتی مانند:&n..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM10/10=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM10/10=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM10/10=(IR) یکی از انواع پمپ های برند استریم است. شرکت استریم از معروف ترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات صنعتی مانند:..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM10/6=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM10/6=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM10/6=(IR) یکی از انواع پمپ های برند استریم است. شرکت استریم از معروف ترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات صنعتی مانند:&..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM10/8=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM10/8=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM10/8=(IR) یکی از انواع پمپ های برند استریم است. شرکت استریم از معروف ترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات صنعتی مانند:&..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM4/14=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM4/14=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM4/14=(IR) یکی از انواع پمپ های برند استریم است. شرکت استریم از معروف ترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات صنعتی مانند:&..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM4/16=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM4/16=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM4/16=(IR) یکی از انواع پمپ های برند استریم است. شرکت استریم از معروف ترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات صنعتی مانند:&..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM4/24=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM4/24=(IR)

پمپ شناور مجزا استریم مدل 4SDM4/24=(IR) یکی از انواع پمپ های برند استریم است. شرکت استریم از معروف ترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات صنعتی مانند:&..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل QB60

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل QB60

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل QB60 از انواع پمپ های ایکار می باشد، که جهت انتقال آب تمیز مورد استفاده قرار می گردد. این مدل پمپ ایکار  از..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ محيطي 0.5 اسب سیستما مدل TT50

پمپ محيطي 0.5 اسب سیستما مدل TT50

پمپ های محیطی از جمله متداول ترین پمپ ها دربازار ایران می باشند، این محصول برای انتقال آب تمیز طراحی شده و در مواردی از قبیل آبرسانی خانگی برای ساختما..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ محیطی تکفاز دیزل مدل DM16

پمپ محیطی تکفاز دیزل مدل DM16

پمپ محیطی تکفاز دیزل مدل DM16 یکی از انواع مختلف پمپ های برند دیزل است. این پمپ ها بسیار کم صدا هستند. طراحی زیبا و کاربردی پمپ موجب می شود تا هواگیری..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ محیطی تکفاز پنتاکس مدل PM45-IR

پمپ محیطی تکفاز پنتاکس مدل PM45-IR

پمپ محیطی تکفاز پنتاکس مدل PM45-IR از نوع پمپ سانتریفیوژی می باشد، که جهت انتقال آب تمیز مورد استفاده قرار می گردد. این مدل پمپ پنتاکس از نو..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل (SQD1.5-17-0.37=(IR

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل (SQD1.5-17-0.37=(IR

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل (SQD1.5-17-0.37=(IR یکی از انواع کفکش های برند استریم است. کیفیت بالا و قیمت مناسب یکی از مزیت های قاب..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل (SQD1.5-17-0.37=(IR

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل (SQD1.5-17-0.37=(IR

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل (SQD1.5-17-0.37=(IR  یکی از انواع کفکش های برند استریم است. کیفیت بالا و قیمت مناسب یکی از مزیت های قا..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل (SQD10-16-0.75=(IR

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل (SQD10-16-0.75=(IR

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل (SQD10-16-0.75=(IR  یکی از انواع کفکش های برند استریم است. کیفیت بالا و قیمت مناسب یکی از مزیت ها..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD25-6-0.75=(IR)

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD25-6-0.75=(IR)

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD25-6-0.75=(IR) یکی از انواع کفکش های برند استریم است. کیفیت بالا و قیمت مناسب یکی از مزیت های قابل ..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD3-30-1.1=(IR)

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD3-30-1.1=(IR)

کفکش بدون فلوتر بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD3-30-1.1=(IR) یکی از انواع کفکش های برند استریم است. کیفیت بالا و قیمت مناسب یکی از مزیت های قابل ت..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل راد مدل 12TTS01

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل راد مدل 12TTS01

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل راد مدل 12TTS01 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولی..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیوم استریم مدل (SQD25-6-0.75F=(IR

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیوم استریم مدل (SQD25-6-0.75F=(IR

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیوم استریم مدل (SQD25-6-0.75F=(IR یکی از انواع کفکش های برند استریم است. کیفیت بالا و قیمت مناسب یکی از مزیت های قابل تو..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیوم استریم مدل SQD3-30-1.1F=(IR)

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیوم استریم مدل SQD3-30-1.1F=(IR)

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیوم استریم مدل SQD3-30-1.1F=(IR) یکی از انواع کفکش های برند استریم است. کیفیت بالا و قیمت مناسب یکی از مزیت های قابل توج..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD1.5-17-0.37F=(IR)

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD1.5-17-0.37F=(IR)

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD1.5-17-0.37F=(IR) یکی از انواع کفکش های برند استریم است. کیفیت بالا و قیمت مناسب یکی از مزیت های قابل..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD1.5-32-0.75F=(IR)

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD1.5-32-0.75F=(IR)

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD1.5-32-0.75F=(IR) یکی از انواع کفکش های برند استریم است. کیفیت بالا و قیمت مناسب یکی از مزیت های قابل..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD10-16-0.75F=(IR)

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD10-16-0.75F=(IR)

کفکش فلوتردار بدنه آلومینیومی استریم مدل SQD10-16-0.75F=(IR) یکی از انواع کفکش های برند استریم است. کیفیت بالا و قیمت مناسب یکی از مزیت های قابل ..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ بشقابی 1 اسب سیستما مدل TC100

پمپ بشقابی 1 اسب سیستما مدل TC100

پمپ های سانتریفیوژ معروف ترین و متداولترین پمپ ها در صنعت پمپ می باشند و در محدوده بسیار وسیعی در کارخانه های پمپ سازی تولید می گردند، این محصول برای ..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل IM45

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل IM45

پمپ محيطي 0.5 اسب ایکار مدل IM45 از انواع پمپ های ایکار می باشد، که جهت انتقال آب تمیز مورد استفاده قرار می گردد. این مدل پمپ ایکار  از..

1,254,000تومان

پمپ محيطي 0.5 اسب بشقابی هاچاسو مدل VPM 130

پمپ محيطي 0.5 اسب بشقابی هاچاسو مدل VPM 130

پمپ های سانتریفیوژ معروف ترین و متداولترین پمپ ها در صنعت پمپ می باشند و در محدوده بسیار وسیعی در کارخانه های پمپ سازی تولید می گردند، این محصول برای ..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ محیطی تکفاز دیزل مدل DM45

پمپ محیطی تکفاز دیزل مدل DM45

پمپ محیطی تکفاز دیزل مدل DM45 یکی از انواع مختلف پمپ های برند دیزل است. این پمپ ها بسیار کم صدا هستند. طراحی زیبا و کاربردی پمپ موجب می شود تا هواگیری..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ محیطی تکفاز پنتاکس مدل PM80-IR

پمپ محیطی تکفاز پنتاکس مدل PM80-IR

پمپ محیطی تکفاز پنتاکس مدل PM80-IR  از نوع پمپ سانتریفیوژی می باشد، که جهت انتقال آب تمیز مورد استفاده قرار می گردد. این مدل پمپ پنتاکس ..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 12TTS01

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 12TTS01

کفکش تک جداره 1 پروانه استیل فلوتردار راد مدل 12TTS01 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق ب..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ بشقابی تکفاز پروانه نوریل پنتاکس مدل CM100/00-IR

پمپ بشقابی تکفاز پروانه نوریل پنتاکس مدل CM100/00-IR

پمپ بشقابی تکفاز پروانه نوریل پنتاکس مدل CM100/00-IR از نوع پمپ های تک پروانه ای بشقابی پنتاکس است.این پمپ ها بسیار کم صدا هستند به همین دلیل مناسب بر..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ جتي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IAM100-P

پمپ جتي تكفاز 1 اسب ایکار مدل IAM100-P

پمپ جتي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IAM100-P برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خا..

2,863,300تومان

پمپ جتي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IAM100-S

پمپ جتي تكفاز 1 اسب ایکار مدل IAM100-S

پمپ جتي تكفاز  1 اسب ایکار مدل IAM100-S برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خا..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ جتی 1 اسب سیستما مدل JET 100

پمپ جتی 1 اسب سیستما مدل JET 100

پمپ های جتی (Jet Pump) یکی از انواع مدل های پرکاربرد پمپ ها می باشند. این پمپ ها برای انتقال آب تمیز و سایر سیالات مشابه آب در خواص فیزیکی و شیمیایی ق..

برای قیمت تماس بگیرید

پمپ محیطی تکفاز (اکونومی) دیزل مدل DM45-S

پمپ محیطی تکفاز (اکونومی) دیزل مدل DM45-S

پمپ محیطی تکفاز (اکونومی) دیزل مدل DM45-S یکی از انواع مختلف پمپ های برند دیزل است. این پمپ ها بسیار کم صدا هستند. طراحی زیبا و کاربردی پمپ موجب می شو..

برای قیمت تماس بگیرید

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل راد مدل 9TTS02

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل راد مدل 9TTS02

کفکش تک جداره 2 پروانه استیل راد مدل 9TTS02 یکی از پمپ های گروه صنعتی تولیدی راد پمپ است که با هدف عرضه محصول باکیفیت و کارآمد با مصرف برق بهینه تولید..

برای قیمت تماس بگیرید

نمایش 1 تا 50 از 195 (4 صفحه)