لوله و اتصالات

جزئیات این دسته

زانو 90 درجه گالوانیزه "1/2

زانو 90 درجه گالوانیزه "1/2

اتصالات گالوانیزه از چدل مالیبل به روش ریخته گری شن و ماسه تولید می گر..

120,750ریال

-3%
لوله تک لایه 20 فرشید

لوله تک لایه 20 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

257,382ریال 266,000ریال

لوله فاضلابی سایز 40 در ضخامت 3 پارس پلاست

لوله فاضلابی سایز 40 در ضخامت 3 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

465,000ریال

مغزی برنجی "1/2 ریابی

مغزی برنجی "1/2 ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

334,981ریال

زانو 90 درجه گالوانیزه "3/4

زانو 90 درجه گالوانیزه "3/4

اتصالات گالوانیزه از چدل مالیبل به روش ریخته گری شن و ماسه تولید می گر..

195,500ریال

-3%
لوله تک لایه 25 فرشید

لوله تک لایه 25 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

405,424ریال 419,000ریال

-3%
لوله فاضلابی سایز 50 به ضخامت 3 پارس پلاست

لوله فاضلابی سایز 50 به ضخامت 3 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

551,532ریال 570,000ریال

مغزی برنجی "3/4 ریابی

مغزی برنجی "3/4 ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

415,589ریال

-3%
لوله تک لایه 32 فرشید

لوله تک لایه 32 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

751,825ریال 777,000ریال

-3%
لوله فاضلابی سایز 63 به ضخامت 3 پارس پلاست

لوله فاضلابی سایز 63 به ضخامت 3 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

682,158ریال 705,000ریال

مغزی برنجی "1 ریابی

مغزی برنجی "1 ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

910,464ریال

تبدیل برنجی "1/2 * "3/4 ریابی

تبدیل برنجی "1/2 * "3/4 ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

361,806ریال

زانو 90 درجه گالوانیزه "1/4 1

زانو 90 درجه گالوانیزه "1/4 1

اتصالات گالوانیزه از چدل مالیبل به روش ریخته گری شن و ماسه تولید می گر..

540,500ریال

-3%
لوله تک لایه 40 فرشید

لوله تک لایه 40 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

1,325,612ریال 1,370,000ریال

-3%
لوله فاضلابی سایز 75 به ضخامت 3 پارس پلاست

لوله فاضلابی سایز 75 به ضخامت 3 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

786,978ریال 813,330ریال

تبدیل برنجی "3/4 * "1 ریابی

تبدیل برنجی "3/4 * "1 ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

427,085ریال

سه راه گالوانیزه "1/2

سه راه گالوانیزه "1/2

اتصالات گالوانیزه از چدل مالیبل به روش ریخته گری شن و ماسه تولید می گر..

178,250ریال

-3%
لوله تک لایه 50 فرشید

لوله تک لایه 50 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

2,070,664ریال 2,140,000ریال

-3%
لوله فاضلابی سایز 90 به ضخامت 3 پارس پلاست

لوله فاضلابی سایز 90 به ضخامت 3 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

974,054ریال 1,006,670ریال

تبدیل برنجی "1 * "1/4 1 ریابی

تبدیل برنجی "1 * "1/4 1 ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

582,618ریال

-3%
لوله تک لایه 63 فرشید

لوله تک لایه 63 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

3,318,868ریال 3,430,000ریال

-3%
لوله فاضلابی سایز 110 به ضخامت 3/2 پارس پلاست

لوله فاضلابی سایز 110 به ضخامت 3/2 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

1,270,778ریال 1,313,330ریال

-3%
بوشن ساده 20 فرشید

بوشن ساده 20 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

30,286ریال 31,300ریال

روپیچ توپیچ برنجی 19.5 میلی متری ریابی

روپیچ توپیچ برنجی 19.5 میلی متری ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

312,121ریال

سه راه گالوانیزه "1

سه راه گالوانیزه "1

اتصالات گالوانیزه از چدل مالیبل به روش ریخته گری شن و ماسه تولید می گر..

362,250ریال

-3%
لوله فاضلابی سایز 125 به ضخامت 3/2 پارس پلاست

لوله فاضلابی سایز 125 به ضخامت 3/2 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

1,457,851ریال 1,506,667ریال

-3%
بوشن ساده 25 فرشید

بوشن ساده 25 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

36,962ریال 38,200ریال

روپیچ توپیچ برنجی 26.5 میلی متری ریابی

روپیچ توپیچ برنجی 26.5 میلی متری ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

405,018ریال

سه راه گالوانیزه "1/4 1

سه راه گالوانیزه "1/4 1

اتصالات گالوانیزه از چدل مالیبل به روش ریخته گری شن و ماسه تولید می گر..

621,000ریال

-3%
لوله فاضلابی سایز 160 به ضخامت 3/2 پارس پلاست

لوله فاضلابی سایز 160 به ضخامت 3/2 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

1,886,820ریال 1,950,000ریال

-3%
بوشن ساده 32 فرشید

بوشن ساده 32 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

59,991ریال 62,000ریال

روپیچ توپیچ برنجی 33.2 میلی متری ریابی

روپیچ توپیچ برنجی 33.2 میلی متری ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

525,003ریال

زانو چپقی گالوانیزه "1/2

زانو چپقی گالوانیزه "1/2

اتصالات گالوانیزه از چدل مالیبل به روش ریخته گری شن و ماسه تولید می گر..

126,500ریال

-3%
لوله فاضلابی سایز 160 به ضخامت 4 پارس پلاست

لوله فاضلابی سایز 160 به ضخامت 4 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

2,354,493ریال 2,433,333ریال

-3%
بوشن ساده 40 فرشید

بوشن ساده 40 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

116,112ریال 120,000ریال

روپیچ توپیچ برنجی 47 میلی متری ریابی

روپیچ توپیچ برنجی 47 میلی متری ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

639,703ریال

زانو چپقی گالوانیزه "3/4

زانو چپقی گالوانیزه "3/4

اتصالات گالوانیزه از چدل مالیبل به روش ریخته گری شن و ماسه تولید می گر..

201,250ریال

-3%
لوله ناودانی 1.8 * 50 پارس پلاست

لوله ناودانی 1.8 * 50 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

330,597ریال 341,667ریال

-3%
بوشن ساده 50 فرشید

بوشن ساده 50 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

205,131ریال 212,000ریال

زانو چپقی گالوانیزه "1

زانو چپقی گالوانیزه "1

اتصالات گالوانیزه از چدل مالیبل به روش ریخته گری شن و ماسه تولید می گر..

316,250ریال

شیر پیسوال فیلتر دار "1/2 * "3/8 ریابی

شیر پیسوال فیلتر دار "1/2 * "3/8 ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

1,159,156ریال

-3%
لوله ناودانی 1.8 * 63 پارس پلاست

لوله ناودانی 1.8 * 63 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

404,779ریال 418,333ریال

-3%
بوشن ساده 63 فرشید

بوشن ساده 63 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

348,336ریال 360,000ریال

زانو چپقی گالوانیزه "1/4 1

زانو چپقی گالوانیزه "1/4 1

اتصالات گالوانیزه از چدل مالیبل به روش ریخته گری شن و ماسه تولید می گر..

506,000ریال

شیر پیسوال فیلتر دار "1/2 * "1/2 ریابی

شیر پیسوال فیلتر دار "1/2 * "1/2 ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

1,159,156ریال

-3%
لوله ناودانی 1.8 * 75 پارس پلاست

لوله ناودانی 1.8 * 75 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

509,603ریال 526,667ریال

-3%
تبدیل 20 - 25 فرشید

تبدیل 20 - 25 فرشید

لوله‌های تک لایه تولید شده توسط شرکت رویال پایپ (فرشید) با استفاده از ..

27,383ریال 28,300ریال

شیر لباسشویی "3/4 ریابی

شیر لباسشویی "3/4 ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال 1358 برمی ..

1,250,731ریال

-3%
لوله ناودانی 1.8 * 90 پارس پلاست

لوله ناودانی 1.8 * 90 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

598,299ریال 618,333ریال

مغزی گالوانیزه "1/2

مغزی گالوانیزه "1/2

اتصالات گالوانیزه از چدل مالیبل به روش ریخته گری شن و ماسه تولید می گر..

78,200ریال

نمایش 1 تا 50 از 422 (9 صفحه)