محصولاتجزئیات این دسته


-1%
آبگرمکن شهری بوتان مدل 4318if

آبگرمکن شهری بوتان مدل 4318if

آبگرمکن شهری بوتان مدل 4318if مخصوص مکان هایی که زانو و کلاهک از دیوار..

80,476,782ریال 81,064,500ریال

-1%
آبگرمکن شهری بوتان مدل B3115

آبگرمکن شهری بوتان مدل B3115

آبگرمکن شهری بوتان مدل B3115 مخصوص مکان هایی که دودکش به سقف متصل شده ..

56,719,779ریال 57,134,000ریال

-1%
آبگرمکن شهری بوتان مدل B4115

آبگرمکن شهری بوتان مدل B4115

آبگرمکن شهری بوتان مدل B4115 مخصوص مکان هایی که دودکش به سقف متصل شده ..

57,115,092ریال 57,532,200ریال

-1%
آبگرمکن شهری بوتان مدل B4118

آبگرمکن شهری بوتان مدل B4118

آبگرمکن شهری بوتان مدل B4118 مخصوص مکان هایی که دودکش به سقف متصل شده ..

64,156,469ریال 64,625,000ریال

-1%
آبگرمکن شهری بوتان مدل B4215i

آبگرمکن شهری بوتان مدل B4215i

آبگرمکن شهری بوتان مدل B4215i مخصوص مکان هایی که دودکش به سقف متصل شده..

64,124,800ریال 64,593,100ریال

-1%
آبگرمکن شهری بوتان مدل B4218i

آبگرمکن شهری بوتان مدل B4218i

آبگرمکن شهری بوتان مدل B4218i مخصوص مکان هایی که دودکش به سقف متصل شده..

70,905,183ریال 71,423,000ریال

-1%
آبگرمکن شهری بوتان مدل B5418rs

آبگرمکن شهری بوتان مدل B5418rs

آبگرمکن شهری بوتان مدل B5418rs مناسب مکان هایی است که نیاز به هوای مور..

90,709,057ریال 91,371,500ریال

-1%
آبگرمکن مخزن دار 50 لیتری بوتان Nobel 50 G

آبگرمکن مخزن دار 50 لیتری بوتان Nobel 50 G

آبگرمکن مخزن دار 50 لیتری بوتان Nobel 50 G از نوع آبگرمکن های مخزن دار..

72,858,717ریال 73,390,800ریال

-1%
آبگرمکن مخزن دار 80 لیتری بوتان Nobel 80 G

آبگرمکن مخزن دار 80 لیتری بوتان Nobel 80 G

آبگرمکن مخزن دار 80 لیتری بوتان Nobel 80 G از نوع آبگرمکن های مخزن دار..

88,912,676ریال 89,562,000ریال

آچار هواگیری فلزی رادیاتور

آچار هواگیری فلزی رادیاتور

آچار هواگیری فلزی رادیاتور ابزاری مناسب جهت باز کردن پیچ هواگیری رادیا..

37,500ریال

اسپلیت ایستاده ( سرد و گرم ) 60000 سری ASF
اسپلیت دیواری ابکازو مدل AC-12HR

اسپلیت دیواری ابکازو مدل AC-12HR

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

اسپلیت دیواری ابکازو مدل AC-18HR

اسپلیت دیواری ابکازو مدل AC-18HR

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

اسپلیت دیواری ابکازو مدل AC-24HR

اسپلیت دیواری ابکازو مدل AC-24HR

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

اسپلیت دیواری اینورتر 12000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری اینورتر 12000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

اسپلیت دیواری اینورتر 18000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری اینورتر 18000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

اسپلیت دیواری اینورتر 24000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری اینورتر 24000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

اسپلیت دیواری اینورتر 30000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری اینورتر 30000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

-8%
اسپلیت دیواری روتاری ( سرد و گرم ) 12000 سری DSW
-17%
اسپلیت دیواری معتدل ( T1 ) روتاری 12000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری معتدل ( T1 ) روتاری 12000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

189,716,817ریال 228,134,700ریال

-17%
اسپلیت دیواری معتدل ( T1 ) روتاری 18000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری معتدل ( T1 ) روتاری 18000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

275,868,414ریال 331,732,100ریال

-17%
اسپلیت دیواری معتدل ( T1 ) روتاری 24000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری معتدل ( T1 ) روتاری 24000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

313,445,175ریال 376,918,200ریال

-17%
اسپلیت دیواری معتدل ( T1 ) روتاری 30000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری معتدل ( T1 ) روتاری 30000 ایران رادیاتور

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

409,678,343ریال 492,638,700ریال

اسپلیت سرد و گرم 12000 اینورتر جنرال گلد برلین

اسپلیت سرد و گرم 12000 اینورتر جنرال گلد برلین

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

اسپلیت سرد و گرم 12000 جنرال گلد برلین

اسپلیت سرد و گرم 12000 جنرال گلد برلین

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

-9%
اسپلیت سرد و گرم 12000 جنرال گلد پلاتینیوم GG-S12000

اسپلیت سرد و گرم 12000 جنرال گلد پلاتینیوم GG-S12000

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

174,400,000ریال 192,000,000ریال

اسپلیت سرد و گرم 18000 اینورتر جنرال گلد برلین

اسپلیت سرد و گرم 18000 اینورتر جنرال گلد برلین

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

اسپلیت سرد و گرم 18000 جنرال گلد برلین

اسپلیت سرد و گرم 18000 جنرال گلد برلین

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

-10%
اسپلیت سرد و گرم 18000 جنرال گلد پلاتینیوم GG-S18000

اسپلیت سرد و گرم 18000 جنرال گلد پلاتینیوم GG-S18000

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

256,925,000ریال 286,800,000ریال

اسپلیت سرد و گرم 24000 اینورتر جنرال گلد برلین

اسپلیت سرد و گرم 24000 اینورتر جنرال گلد برلین

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

اسپلیت سرد و گرم 24000 جنرال گلد برلین

اسپلیت سرد و گرم 24000 جنرال گلد برلین

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

-11%
اسپلیت سرد و گرم 24000 جنرال گلد پلاتینیوم GG-S24000

اسپلیت سرد و گرم 24000 جنرال گلد پلاتینیوم GG-S24000

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

311,370,000ریال 349,200,000ریال

اسپلیت سرد و گرم 30000 جنرال گلد برلین

اسپلیت سرد و گرم 30000 جنرال گلد برلین

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

اسپلیت سرد و گرم 30000 جنرال گلد ویتالی GG-S30000

اسپلیت سرد و گرم 30000 جنرال گلد ویتالی GG-S30000

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

0ریال

-10%
اسپلیت سرد و گرم روتاری 12000 ایولی

اسپلیت سرد و گرم روتاری 12000 ایولی

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

182,280,000ریال 201,600,000ریال

-10%
اسپلیت سرد و گرم روتاری 18000 ایولی

اسپلیت سرد و گرم روتاری 18000 ایولی

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

258,000,000ریال 288,000,000ریال

-11%
اسپلیت سرد و گرم روتاری 24000 ایولی

اسپلیت سرد و گرم روتاری 24000 ایولی

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

321,000,000ریال 360,000,000ریال

-12%
اسپلیت سرد و گرم روتاری 30000 ایولی

اسپلیت سرد و گرم روتاری 30000 ایولی

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

471,700,000ریال 534,000,000ریال

-12%
اسپلیت سرد و گرم روتاری 36000 ایولی

اسپلیت سرد و گرم روتاری 36000 ایولی

اسپلیت دیواری چیست ؟کولر گازی دیواری یا کولر دو تکه دیواری از یک یونیت..

506,400,000ریال 576,000,000ریال

اسید شستشو T330 تیمار 5 لیتری

اسید شستشو T330 تیمار 5 لیتری

اسید شستشو چه کاربردی دارد ؟اسید شستشو برای از بین بردن رسوبات ایجاد ش..

1,372,938ریال

اگزوز دودکش تک جداره استیل

اگزوز دودکش تک جداره استیل

اگزوز دودکش تک جداره همان قسمت خروجی دودکش می باشد که منو اکسید کربن ا..

618,750ریال

برد الکترونیک آنالوگ پارلار

برد الکترونیک آنالوگ پارلار

برد الکترونیک آنالوگ مخصوص پکیج های سری M ایران رادیاتور است ...

0ریال

برد الکترونیک دیجیتال سری L  براهما

برد الکترونیک دیجیتال سری L براهما

برد اکترونیک دیجیتال مخصوص پکیج های سری L ایران رادیاتور است ...

0ریال

بست شلنگ گاز "3/4

بست شلنگ گاز "3/4

بست فلزی ابزاری مناسب برای محکم کردن شلنگ بر روی سرشلنگی است . در خرید..

143,750ریال

بست پرچمي كهن

بست پرچمي كهن

بست پرچمی رادیاتور برای نگهداشتن رادیاتورهای پره ای بر روی دیوار مورد ..

121,388ریال

-3%
تبدیل هم مرکز 63 * 125 پارس پلاست

تبدیل هم مرکز 63 * 125 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

219,645ریال 227,000ریال

-3%
تبدیل هم مرکز ناودانی 110 * 125 پارس پلاست

تبدیل هم مرکز ناودانی 110 * 125 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

199,326ریال 206,000ریال

-3%
تبدیل هم مرکز ناودانی 110 * 160 پارس پلاست

تبدیل هم مرکز ناودانی 110 * 160 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

328,016ریال 339,000ریال

-3%
تبدیل هم مرکز ناودانی 125 * 160 پارس پلاست

تبدیل هم مرکز ناودانی 125 * 160 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

341,563ریال 353,000ریال

-3%
تبدیل هم مرکز ناودانی 63 * 110 پارس پلاست

تبدیل هم مرکز ناودانی 63 * 110 پارس پلاست

لوله PVC یا همان لوله پلیکا در چند مدل ساخته می شود - لوله فاضلاب..

139,334ریال 144,000ریال

نمایش 1 تا 50 از 1336 (27 صفحه)